KÖNYV-E.HUE-történet

KönyvekTanulmányok, DokumentumokSzótárak, LexikonokFolyóiratokTérképtár


Tanulmányok, dokumentumok, képek, források...

 

 Péli Zoltán Gábor - Vadkert felöl félúton

 • 2006 januárjában a Soltvadkerti Konferencia alkalmából született tanulmány arra a 'nemrégiben' megjelent azonos alcímű könyvre hívja fel a figyelmet, amely egyben nemcsak helytörténeti mű, hanem az egész ország hajdani sorsát meghatározó történetet ölel körbe. A hajdani Vadkert területe a fejedelmi s Árpád-házi királyi korszakban kiemelkedő jelentőségű vadászhelynek számított. S ennek emlékét őrzi a fejedelmi-királyi korszakban született s máig fennálló VAD-KERT-et ábrázoló falfestés az esztergomi vár királyi kápolnájából. A megjelenített Életfa nemcsak a Vadkertbe torkolló s belőle elágazó útvonalrendszert tünteti fel, hanem az ősi utat Vadkertről Szentimrén át Esztergamba. Ez egyben Magyarország legrégibb településtérképe ! De jelentősége nemcsak ebben mutatkozik, hanem fennmaradása, s hajdani fontosságának hangsúlyozása egészen másra hívja fel a figyelmet.
   
 • Terjedelem: 7 nagyméretű oldal fotókkal ellátva.
 • Formátum: A4 (210x297 mm)
   

 

 A "Hét vezér fájánál"

 •  "... Egy mese is társul ehhez a hét fához, ehhez a hét tölgyfához, melyet a "hét vezér fájának" neveznek. Valamikor, amikor Európa nagy részét még jég borította, volt egy természeti szépségeiben érintetlen medence. Ezt a medencét, az ÉDEN-t - azaz szó szerinti jelentése szerint a "sík vidéket" - egy magas hegyek által alkotott karéj ölelte körbe, s védelmezte a benne lakó Életet a jeges szél ostromától. Minden bőségesen megtermett itt, jóval több, mint ami a benne lakó embernek ne volna elég. A hegyek lankáin mindenféle érc és ásványi anyag megtalálható volt, hogy szolgálja a védelmében meghúzódó ember kultúráját. S egy folyó is eredt eme érintetlen természet, a VAD KERT megöntözésére ..."
   
 • A "Hét vezér fájánál" történet dia-vetítéses bemutatása !   
   
 • Fotó: Pelzo
   
 • Egy további képtörténet: Az Eszter-Gam-i Oroszlán-Vár !   
   

 Támogatás jelen könyvtár fentmaradásáért

 • A Könyv-e2.hu Elektronikus Könyvtár a saját állományában olyan ritkaságokat jelentetett meg és tett elérhetővé ingyenesen, amelyek az őstörténet, a nemzettudat, és a vallás tekintetében kiemelkedő kultúrkincsek. Fennálásának immár kilencedik éve alatt az állandó ingyenmunka jelentette nemcsak megszületését, hanem a fentartását is, így önzetlenül folyt mind a szerkesztés, az elektronikus formára hozatal, de akár egy-egy könyv megírása is.
   Jelen könyvtár a jövőben csak a támogatások meglétekor tud fentmaradni! Jómagam részéről a házam, autóm és mindenem ráment erre és ehhez hasonló "munkákra". Rengeteg minimális kiadás van mindig, amik összeadódva tetemesek. A háttérben rengeteg anyag van még félig feldolgozva, de ezek "ingyenes" közzététele is pénzbe kerül. Ezért ha teheti, támogassa jelen könyvtárat! Mindez tehát önökön is múlik, hogy meddig ÉL tovább és hova fejlődik!  Az alábbi bankszámlaszámon
  a Könyv-e2.hu Elektronikus Könyvtár fennmaradását tudja magánemberként támogatni:
  OTP BANK
  Bankszámlaszám:
  Péli Zoltán Gábor
  11773322-01219160

  IBAN: HU19 1177 3322 0121 9160 0000 0000
  BIC(SWIFT) KÓD: OTPVHUHB

 Székelyföld kincsei

 •  Virtuális barangolás Székelyföldön: 3D-ben tekinthetjük meg a főbb látványosságokat kívülről-belülről a számítógépünkön, mintha épp ott járnánk.
  Gyönyörű és csodálatos! Mindenkinek ajánlott!

 Magyar Hiszekegy

 •  Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna
  Hitvallás című verse, melyet miden magyarnak tudnia kell és érdemes:

  Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
  Hiszek egy isteni örök igazságban,
  Hiszek Magyarország feltámadásában.

  Ez az én vallásom, ez az én életem,
  Ezért a keresztet vállaimra veszem,
  Ezért magamat is reá feszíttetem.

  Szeretném harsogni kétkedők fülébe,
  Szeretném égetni reszketők lelkébe,
  Lángbetűkkel írni véres magyar égre:

  Ez a hit a fegyver, hatalom és élet,
  Ezzel porba zúzod minden ellenséged,
  Ezzel megválthatod minden szenvedésed.

  E jelszót, ha írod lobogód selymére,
  Ezt, ha belevésed kardod pengéjébe,
  Halottak országát feltámasztod véle.

  Harcos, ki ezt hiszed, csatádat megnyerted,
  Munkás, ki ennek élsz, boldog jövőd veted,
  Asszony, ki tanítod, áldott lesz a neved.

  Férfi, ki ennek élsz, dicsőséget vettél,
  Polgár, ki ezzel kélsz, új hazát szereztél,
  Magyar, e szent hittel mindent visszanyertél.

  Mert a hit az erő, mert aki hisz, győzött,
  Mert az minden halál és kárhozat fölött
  Az élet Urával szövetséget kötött.

  Annak nincs többé rém, mitől megijedjen,
  Annak vas a szíve minden vésszel szemben,
  Minden pokol ellen, mert véle az Isten!

  Annak lába nyomán zöldül a temető,
  Virágdíszbe borul az eltiport mező,
  Édes madárdaltól hangos lesz az erdő.

  Napsugártól fényes lesz a házatája,
  Mézes a kenyere, boldogság tanyája,
  Minden nemzetségén az Isten áldása.

  Magyar! te most árva, elhagyott, veszendő,
  Minden nemzetek közt lenn a földön fekvő,
  Magyar legyen hited s tied a jövendő.

  Magyar, legyen hited és lészen országod,
  Minden nemzetek közt az első, az áldott,
  Isten amit néked címeredbe vágott.

  Szíved is dobogja, szavad is hirdesse,
  Ajkad ezt rebegje, reggel, délben, este,
  Véreddé hogy váljon az ige, az eszme:

  Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
  Hiszek egy isteni örök igazságban,
  Hiszek Magyarország feltámadásában!

 Nemzeti és történelmi jelképeink

 •  "Az oldalt azért készítettük, hogy nemzeti és történeti jelképeinket egy helyen, albumszerűen bárki, bármikor megtalálhassa. Nemcsak a „hivatalos”, az Alkotmányunkban vagy egyéb jogszabályokban említett állami, nemzeti jelképeket vettük számba, hanem beemeltünk kevésbé hivatalos elemeket is; így kapott helyet a tárban Magyarország csaknem 2400 településének címere, és helyet kaptak leírásaik, a történelmi zászlók és ünnepeink is. Az oldal azonban nem történelmi lecke szándékával készült, csupán informatív, hasznos áttekintés szeretne lenni. Reméljük, hogy a honlap segít megismerni nemzeti és történelmi jelképeinket, és segítséget nyújt abban, hogy ezen értékeinket méltóképpen használhassuk fel. Az oldal számos eleme szabadon felhasználható ..."
  - olvasható a www.nemzetijelkepek.hu elnevezésű honlap nyitólapján.
 • Anyahonlap: www.nemzetijelkepek.hu

 

 "Esztergomi Ásatások" (1934-38)

 •  Az 1934-gyel meginduló feltárások Géza fejedelem vár-palotájának területén az úgynevezett "Esztergomi ásatások" néven vált ismertté. Ekkor került elő az úgynevezett "Botticelli-kép" is sok egyéb kultúrkincs társaságában, például az életfa előtt lépő oroszlános falfestés. Az itt megtekinthető diabemutatón keresztül a korabeli képeken át megtekinthető a "csoda" környezeti világa is.
 • Használat: ajánlott az F11-es billentyű használata a teljes képernyős megjelenítéshez; a nagyobb képmező fölé víve az egérmutatót képenként szöveges ismertetőt is találhatunk; a kicsi képekre kattintva mi magunk is szabályozhatjuk a zenés dia-bemutatót; (swf-állomány).
   
 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
   

 Oroszlánrekonstrukció - Magasi Németh Gábor

 •  Magasi Németh Gábor (1883-1953) esztergomi festőművész első falfestészeti megbízása 1926 nyarán az esztergomi vár ún. Szent István születési termének javítására és festésére szólt. (Eme termet még Simor János hercegprímás megbízásából, Jobszt Károly és Ferenc festette ki 1874-ben.) Az 1930-as években a föld alól előkerült eme Magyarország legrégebbi lakótermének szomszédságában a várpalota ősi templomegyüttese is. A várásatásokról 1935-től készített rajzokat, majd 1936-ban a Műemlékek Országos Bizottsága felkérésére rajzolta és rekonstruálta a várkápolna szentélyének oroszlános ábrázolását. Az oroszlánról színes levelezőlapok is készültek, ahogy korábban a vár Szent István termének elkészülte után is.
   Tehát az életfa előtt lépő oroszlános esztergomi falfestésről legelőször Magasi Németh Gábor készített rekonstrukciós rajzot ! S eme rekonstrukciós festménye nyomán keletkezett képeslapon látható rajzolatot találhatja itt az olvasó, ami abban a korban nagy figyelmet érdemelt, s ugyanúgy a mai korban is az őt megillető kiemelt figyelmet érdemelne, akár ezek alapján is.
 • Terjedelem: 1 színes oldal.

 

 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • Lehetőségek: nyomtatható.
 • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
 • Mérete: 321 785 bájt.
 • Letöltés innen: Magasi.pdf   

 Oroszlánrekonstrukció - Harkai István

 •  "... Eredetileg hét, egymással szembeforduló oroszlánpáros futott körbe, állatonként körfrizbe vontan. A körök átmérője 80 cm volt. Később katolikus kápolnává alakították a viszonylag kis helyiséget és oroszlánpáronként új oszlopokat emeltek. Csoda, hogy maradt valami belőlük. Annyi mindenesetre, hogy rekonstruálni lehetett őket. Az oroszlánok életfák előtt állnak, felemelt jobb, illetve bal lábakkal.
   Az uralkodás szimbólumának ez a formája Mezopotámiából származik, mégpedig gilgamestől, aki Éa unokája és Anu isten fia volt. I.e. 3578-ban született Uruk városában Gisgali aranyasszonytól. Trónját kétoldalt ilyen oroszlánok díszítették, mégpedig életnagyságban fából állították össze és aranylemezekkel szegecselték, burkolták a fa felületét..." - olvasható az Életfa című folyóiratban (96/3-4.) Harkai István által. (A cikk címe: "Oroszlános freskó Esztergomban a királyi várpalota kápolnájában")
 • Terjedelem: 1 oldal.

 

 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • Lehetőségek: nyomtatható.
 • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
 • Mérete: 1 113 335 bájt illetve 2 841 287 bájt.
 • A rekonstrukciós korong letöltése innen: Eletfa-Harkai.pdf   

 Egy évezredes Európa térkép

 •  Világszenzáció is lehetne, és az is, de kevesen ismerik ! Még ma is létezik az az egy évezreddel ezelőtt készült (Géza fejedelem-kori, 972-997) Európa térkép, amely meglepő módon olyan pontosságú, mint a mai térképeink ! Természetesen akkor ezt a fontos információt egy oroszlános ábrába rejtették egy Templom falára. A rejteki üzenet egyébként igen sokmindent elmond, például az Életfaindák pontosan oda mutatnak, ahol a magyar s vele egy időben a viking kalandozások történtek ! Bárki tagadhatja, de létezik, s itt van, s ingyenesen letölthető ! Eme térképet a szakirodalom legelőször 2002-ben, a "Géza fejedelem Esztergoma" című könyvfüzetben publikálta, mely kötet szintén megtalálható az elektronikus könyvtárunkban !
 • Terjedelem: 2 színes oldal.
 • Formátum: 297x210 mm (A4 fekvő).

 

 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • Lehetőségek: nyomtatható.
 • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
 • Mérete: 1 675 927 bájt.
 • Letöltés innen: Eru.pdf   

 Dr. Móczár István: Európa Atlantisza - A minószi civilizáció tündöklése és bukása

 •  "A könyv második kiadásának "Európa Atlantisza" címet adtam, amellyel azt kívántam hangsúlyozni, hogy a Föld bármelyik pontján lehetett az ismeretlen sziget, de az Európa Atlantisza itt, a "vén" kontinensen virágzott a legnagyobb valószínűséggel. Pontosabban az Égeikumban, a Földközi-tenger keleti medencéjében. A legújabb kutatások eredményei, az összegyűjtött adatok teljesen új felfogásba helyezik Atlantisz történetét. Munkámat újabb fejezetekkel, fotókkal, rajzokkal bővítettem ki, amely a minószi civilizáció tündöklésének és hanyatlásának történetéről szól. Az Égeikum szigetvilága az ősi Ázsia, Afrika és az akkor még szunnyadó Európa közötti tér civilizációs hatások gyújtópontja volt. Ebbe a kulturális olvasztótégelybe illeszkedett szervesen az "eltűnt földrész", Atlantisz. A minószi Kréta jelentős korai mediterrán civilizáció volt, és már Platón idejében is ősinek számított..."
 • Anyahonlap: http://www.europaatlantisza.com/   

 Oroszlános párhuzam

 •   Az esztergomi, életfa előtt lépő oroszlános ábrázolás nincs magában. Itt szintén "keleti eredetű" kapcsolódó gondolatvilágú ábrázolásokból láthatunk kettőt. Megjegyzés nélkül! Egyenlőre csak szemléljük.. bár ennek, ezeknek is összefüggő mondanivalójuk van. A nyugati történelmi világban kitüntetett helyet foglalnak el, bár tudható róluk, hogy nem ott készültek, hanem ajándékozás során kerültek oda. Az esztergomi társuk AZ FALFESTÉS, így azt senki nem tudta elajándékozni, az ma is helyben van, AZAZ MAGYAR.
   
 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • Terjedelem: 1 színes oldal.
 • Lehetőségek: nyomtatható.
 • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
 • Mérete: 565 660 bájt.
 • Letöltés innen: OP_Elef.pdf   

 


 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • Terjedelem: 1 színes oldal.
 • Lehetőségek: nyomtatható.
 • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
 • Mérete: 377 578 bájt.
 • Letöltés innen: OP_Roger.pdf   

 Berényi László Géza: KÖR-IS-TEN  (JelképMAGyarázat)

 •  Bátor szívvel ajánlható Berényi László Géza jelképmagyarázata, melyen keresztűl megérthető, hogy az Úristen szavunk a hajdani KöR-iS-TeN (KeReSTéNy) tudásának tartalmi és formai örököse. Bár az ismertetett tanulmányok magas színvonalúak, de mégis néhány alapfogalom megértése után a hétköznapi embernek is rálátása nyílik, nyílhat, hogy az ősi ábra- és kifejezésvilágban meglássa és meg-értse a magasabb rendű tartalmat egy-szerű eszközökkel.
 • Tartalom:
  - A holisztikus világszemlélet 7000 éve a Kárpát medencében
  - "Analógból digitális ..."
  - Mezopotámiától a Duna-Tisza közéig
  - Bosnian Pyramids
  - A Szent Korona az "Élő valóság" holografikus filmje
  - A Pilisszántón talált kő üzenete
  - Szentestica forrás
  - Turul
  - Róma kulcsai
  - "Kaptok majd jeleket tőlem"
  - Tervezzük meg a magyar címert!
   
 • Anyahonlap: www.koristen.hu   

 Könyv-e2.hu DVD

 • Könyv-e2.hu DVD-csomag
  a legteljesebb értékű
  magyar elektronikus-könyv gyűjtemény!

  Megtalálható rajta a magyar kultúra kiemelkedő östörténeti dukumentumai és leírásai hasonmásban, úgy mint pl. őstörténeti krónikák, legrégebbi magyar biblafordítások, alapítólevelek, kézzel festett kódexek. Továbbá irodalmi alkotások, néprajzi leírások, lexikonok, térképek, folyóiratok és minden hasznos dolog megtalálható rajta és általa. Közvetlen tárolásban több, mint négyszáz kiadvány érhető el elektronikusan, de netkapcsolat esetén, több mint tízezer fölöttire bővül eme legteljesebb értékű elektronikus kiadvány gyűjtemény!
 • Mindez elérhető 2 darab kétrétegű-DVD-korongon, mely sorszámmal és borítóval ellátott tokba van helyezve. Az ára 7000 forint, mely előre utalás esetén a postaköltséget is tartalmazza. (A korábbi támogatók ingyen megkapják, ha jelzik levélben a címüket és igényüket.) A DVD-k tartalma szerzői jogvédett, elektronikus rendszerekben az engedélyem nélküli közzétételük tilos!
 • OTP BANK
  Bankszámlaszám:
  Péli Zoltán Gábor
  11773322-01219160
 • Megrendelhető: konyve2@indamail.hu

 A Magyar Koronaőrség története

 •  A Magyar Koronaőrök Egyesülete a történelmi Koronaőrség jogutódja, s a Szent Korona őrzésére és hagyományainak ápolására létesült. A Koronaőrség honlapján a szervezet tevékenysége mellett a Szent Korona őrzésének történetét is elolvashatjuk. De érdemes a történelmi jelentőségű képtárt is áttanulmányozni!
 • "A koronaőrség feladata a Szent Korona őrzésére hivatott egykori Magyar Királyi Koronaőrség dicső hagyományainak folytatása és a Szent Jobb őrzése."
   
 • Magyar Koronaőrök Egyesülete:
  www.koronaorseg.hu   

 Írásképek

 •  Gyakran kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy idegen nyelvek latin betűktől eltérő jeleit kellene kibetűznünk, vagy megismernünk. Ehhez nyújt segítséget a klasszikus Pallas Nagy Lexikonából átvett tíz táblázat, mely itt egymás után s egy helyen megtalálható.
 •  Arab, bengál, perzsa ékirat, héber, japán (katakana) örmény, orosz, germán rúna ("futark"), szanszkrit, tibeti írásképek.
   
 • Terjedelem: 10 táblázat.
 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
 • Mérete: 987 862 bájt.
 • Letöltés innen: iraskepek.pdf   
   
 • ANCIENTSCRIPTS.COM  
  Az ősi írásformák további tanulmányozásához ajánlott:

  http://www.ancientscripts.com/
    

 A pannonhalmi apátság alapító oklevele + István monogram

 •  A pannonhalmi apátság alapító oklevele latin átiratban valamint magyar szövegfordításban. (Forrás: A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE (1895-1898) című könyvsorozat II. kötetének 248-250. oldalán.)
 • Terjedelem: 3 oldal.
   
 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
 • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
 • Mérete: 1 129 944 bájt.
 • Letöltés innen: Pannonhalma-oklevel.pdf   

   

 

 • István monogram az 1002-ből származó oklevélben.

   
 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • Lehetőségek: nyomtatható.
 • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
 • Mérete: 447 960 bájt.
 • Letöltés innen: Istvan_monogram.pdf   

 Pannonhalma - a világörökség része

 •  A pannonhalmi (Szent-Márton-hegyi) apátság alapító okirata tulajdonképpen nem létezik, amit ma annak neveznek az tulajdonképpen a felszentelése által adományozott kiváltságlevél első István király keze nyomán (másolat). S ez utóbbi szövegezésében egyértelműen az szerepel, hogy a monostor építése "még atyánk által megkezdett", tehát egyértelműen Géza fejedelem által alapított monostorról van szó, melyeknek a kezdeti munkálatait is ő végeztette ! Fontos hangsúlyozni, hogy ezt erősíti meg az 1996-ban kapott UNESCO által adott világörökségi elismerés a bencés monostor millenáriumi (ezer éves) fennállása kapcsán ! (Megjegyzés: ugyanis 996-ban még javában Géza fejedelem uralkodott.)
 • A Pannonhalmi főapátság 2000-ben megjelent könyvében, ezt a megjegyzést fűzi az e helyütt letölthető dokumentumhoz:
  "PANNONHALMA, A HEGYEN ÉPÜLT VÁROS, ELSŐ ÉVEZREDÉNEK VÉGÉN KIEMELKEDŐ KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT. A Főapátságot és természeti környezetét a Világörökség Kormányközi Bizottsága 1996. december 5.-én Mexikóban tartott ülésén egyhangú döntéssel - "az egyetemes és európai kultúra ezeréves hídfőállásaként" - a világörökség részévé nyilvánította."
 • Terjedelem: 1 oldal.

 

 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • Lehetőségek: nyomtatható.
 • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
 • Mérete: 106 204 bájt.
 • Letöltés innen: Unesco-1996.pdf   

 István király decretumának első lapja

 •  István király decretumának első lapja (eredeti kép + latin szövegátirat + magyar fordítás).

   
 • Forrás: A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE (1895-1898) című könyvsorozat II. kötetének 272-273. oldalán.
 • Terjedelem: 3 oldal.
 • Formátum: 152,4x220,1 mm.
 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
 • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
 • Mérete: 1 197 607 bájt.
 • Letöltés innen: Istvan-decretum.pdf   

 DECRETUM SANCTI STEPHANI REGIS - István király törvénykönyvének lapjai

 • Az első magyar törvénykönyv legrégibb fennmaradt kézirata az úgynevezett Admonti kódexből (XII. század) került elő. Az admonti bencés kolostor egyik kódexéből kiemelt ívet (8 levelet) 1934-ben vásárolta meg a mai OSZK elődje.

   
 • Terjedelem: 16 oldalkép.
 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
 • PDF verzió: 1.6 (Acrobat Reader 7.x)
 • Mérete: 1 577 273 bájt.
 • Letöltés innen: Istvan-decretum2.pdf   

 A Tihanyi apátság alapító oklevele 1055-ből

 •  Az I. András király által alapított tihanyi bencés apátság alapító oklevelének (1055) eredeti képe tekinthető meg e helyütt. (Digitális méret: 1998x4320 pixel.)

   
 • Anyahonlap: tihany.osb.hu
 • Lehetőségek: nyomtatható.
 • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
 • Mérete: 1 841 830 bájt.
 • Letöltés innen: tihany.osb.hu/alaplev.pdf   

 Régi nyelvemlékünk egyike: az ún. "Halotti beszéd"

 •  Egy régi nyelvemlékünket tanulmányozhatja itt a kedves olvasó eredetiben, az úgynevezett "Halotti beszéd és könyörgést". Majd a betűátirat és a feltételezett hajdani és mai olvasat is megtekinthető. Egyébként az olvasáshoz mindenképp érdemes az eredeti betűalakokat figyelembe venni, hogy többet megtudhassunk mindenről.

   
 • Terjedelem: 2 oldal.
 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
 • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
 • Mérete: 948 625 bájt.
 • Letöltés innen: Halotti_beszed.pdf   

 Érdy-kódex (1526-1527)

 • Terjedelménél és irodalmi kvalitásainál fogva is legjelentősebb nyelvemlékkódexünk egy prédikáció- és legendagyűjtemény. Szerzője, feltehetően a lövöldi (Városlőd) karthauzi kolostor szerzetese, Karthauzi Névtelenként vonult be irodalomtörténetünkbe. Gazdag forrásanyagát, melyek között Guillermus Parisiensis postillái, Temesvári Pelbárt sermoi és különféle szerzetesrendek legendáskönyvei egyaránt szerepelnek, kitűnő stílusérzékkel formálta műegésszé. A kódex nevét első ismertetőjéről, Érdy Jánosról kapta; ma az Országos Széchényi Könyvtár őrzi.
   Az Érdy-kódex a legnagyobb magyar legendagyűjtemény s egyben a legterjedelmesebb magyar nyelvemlék. Közepes fólió méretű papírkódex, legnagyobbrészt folyóírással, kisebbrészt a fejezetek és darabok címeiben, illetve az episztolákban nagybetűkkel írva. Teljes egészében egyetlen kéz munkája, leírója egy ismeretlen karthausi szerzetes lehetett, aki az utolsó sor tanúsága szerint 1527-ben, Szent Kelemen napján, azaz november 23-án fejezte be művét. A nyelvemlék értékét az a körülmény is emeli, hogy ez az egyetlen irodalmi emlék, ami a magyar karthausiaktól – a „néma barátoktól” – fennmaradt. Tartalma tulajdonképp prédikációk az egész évre, azonban egy részében az egyházi év kilencven főbb szentjének legendáit is magában foglalja, s különösen érdekes azért is, mert a magyar egyházban különösen tisztelt szentek legendáit elbeszéli.
 •  Az Érdy-kódexről a száz évvel ezelőtti Pallas Nagy Lexkonában ezt találjuk: "A legterjedelmesebb régi magyar nyelvemlék s a legbecsesebbek egyike. 1527-ből való. Irója nem volt puszta másoló, hanem itt-ott a másolt részek közé máshonnan iktatott egyes darabokat. E kódex evangéliumok és episztolák mellett legendákat is foglal magában s köztük az összes magyar szentek legendáit, s ezek jobbára a hires Pelbárt, temesvári barát latin szent beszédei után vannak dolgozva. A magyar szentek a következők: sz. László, sz. István, Remete Szűz, sz. Pál, sz. Erzsébet, sz. Imre, sz. Gellért. Ezeknek legendáit már Toldy Ferenc kiadta 1859. Magyar szentek élete cimű gyüjteményében; az egész kódexet csak 1876-ban tette közzé Volf György két kötetben, az Akadémia Nyelvemléktár c. gyüjteményében. A kéziratot a Nemzeti Muzeum könyvtára őrzi. A nyelvészre nézve különösen növeli a kódex becsét a következetes, szabályos helyesirás, mely akkori nyelvemlékeinkben ritkítja párját (egészen hasonló helyesirása van a Jordánszky-kódexnek is, mellyel különben is sok közössége van az Érdy-kódexnek). A kódexet Érdyről nevezték el, ki először ismertette 1834. s közölte belőle sz. László király legendáját."
 • ...

 

 • Anyahonlap: http://erdykodex.atw.hu
   
 • A digitalizált oldalak közvetlen elérhetősge legendákra bontottan,
  valamint akár egy pdf-ben való megtekintése az Érdy-kódexnek itt:

  erdykodex.atw.hu   

 Temesvári Pelbárt: Stellarium Corone Benedicte Marie Virginis
        - A Boldogságos Szűz Mária Csillagkoronája

 Magyar Anjou Legendárium

 •  A Szentek életét- valamint ezek megjelenítésére a temperával festett és aranyozott képeket tartalmazó különleges pergamen-kódex ma a "Magyar Anjou Legendárium" néven ismert, s fő részeiben a Vatikáni Apostoli Könyvtárban őrzik, s ezek alapján van egy másik megnevezése is "Vatikáni Képes Legendárium" illetve "Szentek élete". A reprezentatív képeskönyv az 1330-as években Károly Robert megrendelésére készült. A kézirat változó terjedelmű ciklusai az evangéliumi szereplőket, a római kalendárium ünnepeit, a papi rendek kanonizált képviselőit, a magyar egyház, a nép és a királyi család különös tiszteletnek örvendő szentjeit vonultatja fel. A legendárium ikonográfiai programjait képzett papi személyek állították össze. Sajnos a legendárium egyes részei elvesztek az idők folyamán, s ezek közé tartozik Szent István élettörténete is, de szerencsére fennmaradtak például Szent Imre (2 lapon összesen 8 kép) és Szent László (6 lapon összesen 24 kép) élettörténetét megjelenítő képsorozatok.
   A kódex ma 140 lapból áll, mégis 142 laposnak tekinthető. Az eltérés abból adódik, hogy a vatikáni törzsanyagon kívül fennmaradt lapokat feldarabolták és például a Morgan Libraryben őrzötteket hibásan illesztették össze. A jelenleg ismert, négy mezőre osztott lapok 549 képén Krisztus és Szűz Mária élettörténetének részletei mellett 57 szent élete bontakozik ki. A megfestett legendák különböző terjedelműek. A legbővebb 72 képből állhatott, a rövidek 4-6 kép között mozognak. A ciklusok hossza vélhetően egyfajta rangsorolást jelez. Ugyanakkor nehéz magyarázatot találnunk arra, hogy miért múlta felül feltehetően 72 jelenetes képsorával id. Szent Jakab legendája Krisztusét. A képek számát nem kis mértékben befolyásolhatta a legenda szövege és a már létező képsorok köre, terjedelme is.
   A töredékeiben megmaradt kódex különböző lapjai még ma is kerülnek elő, s jelenleg a világ több nagy gyűjteményének részét képezik: - Róma: Biblioteca Apostolica Vaticana, - Szentpétervár: Ermitázs, - New York: Pierpont Morgan Library, - Berkeley: Bancroft Library, - Washington: Metropolitan Museum Library, -Párizs: Louvre.
   (Hasonmás kiadás: Budapest, Corvina kiadó, 1975.)

 • Magyar Anjou Legendárium - Képtár   
  (Megjegyzés: az egyes képekre kattintva nagyobbméretű képeket kapunk.)
 • Magyar Anjou Legendárium - tanulmány   

 Régi Magyar Szentség - Schott Hoffman metszetei

 •  Ez a tétel Hevenesi Gábor: Régi Magyar Szentség (Ungaricae Sanctitatis Indicia) című könyvének metszeteit tartalmazza. Az 52 metszetet Schott Hoffman készítette. A digitalzált képek forrása: PPEK.
 •  1. Szent István első magyar király
   2. Boldog Gizella, Szent István házastársa
   3. Szent Imre, Magyarország hercege
   4. Szent Günther remete, Szent István sógora
   5. Boldog Szalomea, Kálmán magyar királyfi házastársa
   6. Boldog Beatrix, Második András király házastársa
   7. Szent Salamon, Magyarország királya
   8. Szent László, Magyarország királya
   9. Szent Hedvig, Szent Erzsébet magyar királylány nagynénje
  10. Szent Gertrud, szűz, Szent Hedvignek magyarországi Szent Erzsébet nagynénjének leánya
  11. Szent Erzsébet, Portugália magyar anyától született királynéja
  12. Szent Erzsébet asszony
  13. Boldog Gertrud, szűz, Szent Erzsébet leánya
  14. Szent Ágnes szűz, Konstanciának, III. Béla magyar király leányának leánya
  15. Szent Margit, IV. Béla magyarországi király leánya
  16. Boldog Kinga, Boleslaw házastársa, szűz, és Szent Margit nővére
  17. Boldog Erzsébet, szűz, III. András király leánya
  18. Szent Lajos, Toulouse-i püspök, Máriának, V. István magyar király leányának fia
  19. Szent Margit, a skótok királynéja
  20. Szent Dávid, Skócia királya, a magyar anyától született Szent Margit fia
  21. Szent Kálmán, Skócia hercege, a magyar anyától való Szent Margit fia
  22. Boldog Erzsébet, domonkos apáca, V. István magyar király leánya
  23. Szent Kázmér, választott magyar király, Erzsébetnek, Albert magyar király leányának fia
  24. Szent Asztrik vagy Anasztáz, kalocsai érsek
  25. Boldog Sebestyén, esztergomi érsek
  26. Szent Gellért, csanádi püspök
  27. Szent Bőd (Buldus) vértanú, egri püspök
  28. Szent Beszteréd, vértanú, nyitrai püspök
  29. Boldog Mór, pécsi püspök
  30. Boldog Ágoston, zágrábi püspök
  31. Magyar Szent Pál, a prédikátorok rendjének első magyarországi provinciálisa
  32. Boldog Özséb, esztergomi kanonok, Remete Szent Pál rendjének első provinciálisa
  33. Zoerard Szent András, remete
  34. Szent Benedek, vértanú, trencséni remete
  35. Boldog Csáki Móric, dominikánus
  36. Boldog Bánfi Buzád, vértanú a prédikátorok rendjéből
  37. Boldog Ilona, szűz, Szent Domonkos rendjébôl
  38. Boldog Antal, Szent Ferenc harmadrendjének tagja
  39. Boldog János, a prédikátorok rendjének magyarországi provinciálisa, bosznia ppüspök
  40. Szent Piligrim, passaui püspök, Magyarország apostola
  41. Szent Adalbert, prágai érsek, a magyarok apostola
  42. Szent Gaudencius püspök, Szent Adalbert testvére, Magyarországon apostoltársa
  43. Szent Bonifác, vértanú, Szent Márton monostorának apátja Magyarországon
  44. Boldog Szádok, vértanú a prédikátorok rendjéből
  45. Boldog Berthold, Szent Ferenc rendjéből, Magyarország apostola
  46. Thomasius Szent Péter, kármelita, apostoli követ Magyarországon
  47. Boldog Dominici János, apostoli nuncius
  48. Szent Kapisztrán János, Szent Ferenc szerzetéből, Magyarország apostola
  49. Marchiai Szent Jakab, Szent Ferenc rendjéből Magyarország apostola
  50. Boldog Eskandélyi Máté, magyar vértanú, remete
  51. Borgia Szent Ferenc, a Jézus Társaságának III. generálisa
  52. Tiszteletreméltó Csepelényi György, pálos, vértanú

 

 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
 • Terjedelem: 52 oldal.
 • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
 • Mérete: 12 108 402 bájt.
 • Letöltés innen: RMSZ-kep.pdf   

 Régi magyar bibliacímlapok és leírások

 Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár - Kézirat és ritkaságtár

 •  "A budapesti Egyetemi Könyvtár Kézirat- és Ritkaságtára több szakterületet átfogó, gazdag történeti állománya révén létrejötte óta a magyar és az európai művelődéstörténet egyik fontos tanulmányi és kutatóhelye. Az európai kulturális örökség részét alkotó gyűjtemény dokumentálja egy kulturális régió történetét, s terjedelmes kézirat és régi nyomtatvány állományát a nemzetközi kutatás sem nélkülözheti. Az itt őrzött forrásanyag a későközépkori és kora újkori történeti, egyháztörténeti, egyetem- és művelődéstörténeti kutatásokat segíti elsősorban..."
   
 • Anyahonlap: www.konyvtar.elte.hu
 • ELTE Kézirat és ritkaságtár:
  http://www.konyvtar.elte.hu/kincseink/kezirat/index.html
   

 Szöveggyűjtemény...

 Magyar barokk költészet

 Orbán Balázs leírása a Gyimesi csángókról (1868)

 •  Eme tájleírás vezet be a gyimesi csángók vidékére:
  "A Szépviz völgyébe tértünk be; ha a havasok kristálytiszta folyója megérdemli a szép viz elnevezést, ugy völgye is igényt tarthat arra, hogy szép völgynek nevezzük. A mindinkább összeszűkülő völgyet mindkét oldalról gyönyörü fenyvesnőtte havaslánczolat határolja, a Pogány havas az északi, a Kis havas a déli oldalt, mig hátterében a festői szirtgerinczekkel ékeskedő Nagy Gozoru és Kurta Gózon tünnek fel. De az ut csakhamar kitér északra a Szépvizbe szakadó Csermászó patak völgyébe, honnan a völgyfőnél emelkedő Fügés tetőre hág ki, mely viz választó honunk és Moldova között. Tetejéről szép kilátás tárul fel. Hátul szép zöld fenyvesek felett a sötétkék Hargita, előttünk a Tatros völgye és egy másfelé hullámzatosan emelkedő, többnyire kopár hegylánczolatokon túl, a határszélt képező Tárhavas roppant sziklatömege..."
 • A forráskönyv, melyben eme leírás eredetileg megtalálható: Orbán Balázs - A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból (Pest, 1868)
 • Terjedelem: 14 oldal.
 • Formátum: 210x297 mm (A4).

 

 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • Lehetőségek: nyomtatható.
 • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
 • Mérete: 422 282 bájt.
 • Letöltés innen: OrbanB-Gyimes.pdf   

 Törvénycikk a honalapítás évezredes emlékének törvénybe iktatásáról

 • "A magyar állam 1896-ban ezeréves megalapításának és fennálásának ünnepét üli." - így kezdődik az 1896-ban megalkotott és első Ferencz József magyar király által hitelesített törvénycikk. Sajnos 104 év elteltével a mai törvényalkotók elfelejtették az "elsődlegességet". Így nekik és mindenki másnak is ajánlható tanulmányozásra egy korábbi korszak kiemelkedő jelentőségű dokumentuma !
 • Terjedelem: 1 oldal-lap.
 • Ajánlás: az eredeti dokumentum másolati-képe illetve annak "text" (szöveges) változata.

 

 A "Nemzeti dal" első példánya

 •  Az 1848. március 15.-ei szabadságharc végérvényesen beleírta magát a világtörténelembe. A nap költeménye Petőfi Sándor 'nemzeti dala' volt, mely legelőször a Pilvax-kávéházban hangzott el, s több-helyszínen történő elszavalása után a Landerer és Heckenast nyomdájában a cenzúrát figyelembe nem véve kinyomatatott, s melyet "ezer meg ezer példányban kapkodtak szét" a "12 ponttal" egyetemben. Így a Nemzeti Múzeumnál történt eseményeknél már sokan ismerték a "Talpra magyar.." refrénjét.
   E helyütt a Nemzeti dal első példányát láthatja az olvasó; s ezt igazolja a nyomtatott lap alján olvasható kézírás is:
  Az 1848.diki március 15.-kén kivívott sajtósza-
  badság után legeslegelőször nyomtatott
  példány, s így a magyar szabadság első lélekzete.
                                               Petőfi Sándor
 • Terjedelem: 1 oldal-lap.
 • Ajánlás: érdemes a részletekre is ránagyítani.

 

 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • Lehetőségek: nyomtatható.
 • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
 • Mérete: 424 377bájt.
 • Letöltés innen: Nemzeti_dal.pdf   

 PETŐFI SÁNDOR: NEMZETI DAL (kézirat és első nyomat)

 •  PETŐFI SÁNDOR: NEMZETI DAL (kézirat és első nyomat)
 • Forrás: OSZK fotó
 • Lehetőségek: nyomtatható.
 • Formátum: JPG
 • Mérete: 247 583 bájt és 305 241 bájt.
 • Letöltés innen: Kézirat       Első nyomat   

 Kossuth Lajos hangja

 •  A magyar hangrögzítés történetének első dokumentuma
  Kossuth Lajos hangja fonográfhengeren
 • "Az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára őrzi azt a két fonográfhengert, melyekre Kossuth Lajosnak az aradi vértanúk emlékművének felavatására szánt ünnepi beszédét rögzítették. A történelmi hangfelvételt két pesti vállalkozó, Felner Károly és Barna Tivadar készítették 1890. szeptember 20-án Torinóban.
  Kossuth rövidebb-hosszabb megszakításokkal 1865 óta élt itt önkéntes száműzetésben, bár nem elszigetelten, „remeteként”, hiszen magyarországi híveivel állandó levelezésben állt, üzeneteket küldött nekik és olykor látogatókat is fogadott. Hívták az 1890. október 6-i aradi ünnepségre is, de a kiegyezést teljes egészében elutasító, önmagát osztrák – magyarnak soha el nem ismerő Kossuth tudta, hogy személyes részvétele a „kibékülés ünnepén” erkölcsileg lehetetlen. Ezt fejtegeti az aradiak meghívására válaszképpen írt köszönőlevelében is. Arra viszont ráállt, hogy ünnepi beszédét a fonográf segítségével megörökítsék és elvigyék Aradra. A Pesti Hírlap egy 1890. október 4-én megjelent cikkéből megtudhatjuk, hogy Kossuth eleinte idegenkedett az új technikától, így csak némi leleménnyel sikerült rávenni, hogy az „ördöngös masinába” mondja beszédét.
  .."
 • Magyar beszéd-, illetve énekfelvétel már jóval korábban is készülhetett, hiszen Edison kísérleti műhelyében dolgozott Puskás Tivadar mellett több magyar munkatárs is, és Budapesten már két évvel feltalálása után, 1879-ben bemutattak egy fonográfot. Az 1890. szeptember 20-án készített hangfelvétel páratlan hangrögzítéstörténeti jelentőségét az adja, hogy ez a legkorábbi ismert és máig (töredékesen) fennmaradt magyar beszédfelvétel, amely ráadásul egy emblematikus történelmi személyiség, kora talán legkiválóbb szónokának hangját rögzíti.

 

 A Szent-György-vitézek rendjének szabályai 1326-ból

 • A mellékelt dokumentum Magyarország történelmi emlékeikként szerepelt az 1896. évi évezredes országos kiállításon, s az akkori ismertető könyv idevonatkozó részlete olvasható itt:
   "Egy másik becses, korjellemző oklevél, a legelső ismeretes magyar lovagrendet: a Szent-György-rendet mutatja be. Eredetiben a Magyar Nemzeti Múzeum gazdag levéltára őrzi. Vastag hártyája itt-ott vízfoltoktól szenvedett, melyek néhol a rajta levő írást is elhomályosították. Alján hártyaszalagon a rend pecsétje függ, melynek kissé töredezett előlapján a sárkány-ölő Szent-György lovas alakja elég tisztán látható; köriratából azonban már csak egyes betűk olvashatók. E körirat kiegészítve ekként hangozhatott: + (SIGILLUM) • MILITUM • (SANCT)I • GEORGII, azaz: Szent-György vitézeinek pecsétje. Az oklevél két részre oszlik. Első részében, mely az irat kétharmadára terjed, a vitéz rend beszél a rend hivatásáról, jogairól és kötelességeiről; a második részben, mely az oklevél alsó harmadának csak felét tölti ki, a királyi megerősítés következik."
 • Terjedelem: 3 oldal-lap.
 • Formátum: különböző méretű lap-másolatok az oklevél képével, szövegmásolatával valamint magyar nyelvű fordításával.

 

 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
 • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
 • Mérete: 2 326 616  bájt.
 • Letöltés innen: Szent_Gyorgy_rend.pdf   

 Játékkártyák Magyarországon

 • Ebben a témakörben elhelyezve folyamatosan bővülő dokumentumokat talál a kedves olvasó a magyar játék-kártyák világáról. (Kérem segítsen az állományképek bővítésében!)
   
 • Tartalom: Játékkártyák a XV. századból
  (Az 1896. évi évezredes országos kiállításon volt megtekinthető eme képek eredetije.)
   
 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • Lehetőségek: nyomtatható.
 • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
 • Mérete: 351 008  bájt.
 • Terjedelem: 1 oldal-lap.
 • Letöltés innen: kartyaXVsz.pdf   


   

 Rakamaz településén talált 1000 éves hajfonatkorong a TURUL ábrájával

 • Utolsó fejedelmeink korának csodálatos művészete bontakozik ki a reánk maradt sírleletek által. A mellékelt Turul-kép egy hajfonatkorongon látható, melynek előkerülési helye a mai Rakamaz településhez köthető. Általában ezek a korongok úgy készültek, hogy egy vastagabb ezüst alapra egy vékony aranyhártyát illesztettek. Közelebbről megnézve ezeket a tárgyakat szépen látszanak a megjelenített formát adó vésetek és a kicsiny kerek köröket adó "poncolások". A rakamazi hajfonatkorong turulja kiemelkedő kultúrtörténeti jelentőséggel bír. Nemcsak azért mert szinte ez az egyetlen máig előkerült ilyen korong, hanem azért is mert "írott forrásként" kiolvasható belőle, hogy mi történt utolsó fejedelmünkkel Gézával (a fejdelemnek a Turul volt a jelképe), és két kijelölt utódjával (a két fióka képében).
 • Formátum: egy színes rajz.
 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • Lehetőségek: nyomtatható.
 • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
 • Mérete: 437 593  bájt.
 • Letöltés innen: Rakamaz.pdf   
 • Rajz: Pelzo

 Anarcs településén talált 1000 éves hajfonatkorong az ÉLETFA képével

 • Utolsó fejedelmeink korának csodálatos művészete bontakozik ki a reánk maradt sírleletek által. A mellékelt Életfa-kép egy hajfonatkorongon látható, melynek előkerülési helye a mai Anarcs településhez köthető. Általában ezek a korongok úgy készültek, hogy egy vastagabb ezüst alapra egy vékony aranyhártyát illesztettek. Közelebbről megnézve ezeket a tárgyakat szépen látszanak a megjelenített formát adó vésetek és a kicsiny kerek köröket adó "poncolások". Az anarcsi hajfonatkorong életfája kiemelkedő kultúrtörténeti jelentőséggel bír.
 • Formátum: egy színes rajz.
 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • Lehetőségek: nyomtatható.
 • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
 • Mérete: 361 680  bájt.
 • Letöltés innen: Anarcs.pdf   
 • Rajz: Pelzo

 A magyarok régebbi Himnusza: "Boldogasszony anyánk..."

 • "Boldogasszony anyánk, régi nagy Patrónánk,
  Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk:
  Magyarországról, édes hazánkról
  Ne feledkezzél el szegény magyarokról." - így kezdődik a magyarok régebbi Himnusza, melyet újból érdemes volna tudnunk-ismernünk, méghozzá különös jelentősége miatt ! A 'fohász' sorainak születése megérthető a Könyv-e.hu-ról is szabadon letölthető "Szent Imre emlékezetének templomában" című könyv kapcsán. A történet által megérthető, hogy miként lett "Patrónánk"-pártfogónk Szűzanya-Mária, az Istenanya, a Boldogasszony, s megérthető, hogy a magyarok esetében mi az a kiemelkedő és egyedüli kultúrtörténeti jelentősége ennek az égi fohász kapcsolatnak. Érdemes tanulmányozni azt is, hogy Kölcsey Ferenc idevonatkozó tartalmi soraiban tulajdonképpen ezt a régebbi himnusz gondolati sort költötte át; egy valami az ő korára már elveszett belőle: A LÉNYEG, s ennek ismerete. (Megjegyzés: a jellemzően szájról-szájra terjedő évezredes sorok egymáshoz hasonuló, de mégis többféle változatot vettek fel; jelen esetben az említett könyvben szereplő "alakot" közlöm.)
 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • Lehetőségek: nyomtatható oldal.
 • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
 • Mérete: 47 795  bájt.
 • Letöltés innen: Boldogasszony.pdf   

 Székely Himnusz

 • "Ki tudja merre, merre visz a végzet,
  Göröngyös úton, sötét éjjelen.
  Segítsd még egyszer győzelemre néped,
  Csaba királyfi csillag ösvényen.

  Maroknyi székely, porlik mint a szikla,
  Népek harcának zajló tengerén,
  Fejünk az ár, jaj százszor elborítja,
  Ne hagyd elveszni Erdélyt Istenünk!
  ...
  - így kezdődik a Székely Himnusz, amelyet elméletileg minden magyarnak illene tudnia, s ebben segít ez a közlés. E vers-sorok megszületése Csanády György (1895-1952) 1921-es költeményéhez köthető, mely kezdeti alak később többféle változatot vett fel.
   
 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • Lehetőségek: nyomtatható oldal.
 • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
 • Mérete: 1 278 958  bájt.
 • Letöltés innen: Szekely-himnusz.pdf   

 Csángó Himnusz

 • A Csángó Himnusz néven ismert ének szövege egy XIX. század második felében írt műköltemény, amit Petrás Ince János az általa gyűjtött népdalokkal együtt jegyzett fel.
 • Az 1989-1990-ben, amikor lehetőség nyílt a csángó öntudat szervezett formában való ápolására, felmerült a himnusz iránti igény. Ekkor került elő a Petrás Ince János által lejegyzett műköltemény, amit egy régi csángó keserves ("Túl e vizen Tótországon ...") dallamával párosítottak, és így megszületett a Csángó Himnusz néven ismert ének.
   
 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • Lehetőségek: nyomtatható oldal.
 • PDF verzió: 1.6 (Acrobat Reader 7.x)
 • Mérete: 24 437  bájt.
 • Letöltés innen: csango_himnusz.pdf   

 "Ah! hol vagy Magyarok tündöklő Tsillagja..." - néphimnusz

 • Kölcsey Ferenc Himnusz című műve előtt a magyarság néphimnusza a Boldogasszony Anyánk és majd az 'Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga' kezdetű ének!!!
   A tulajdonképpen Szent István királyról/királyhoz-szóló fohász-ének sorait elolvasva kilátszik, hogy a "Boldogasszony anyánk" néhány jellemző sora itt is visszaköszön. Az állábiakban egy XVI. századi illetve egy XVIII. századi lejegyzésben ismertetem őket:
   
 • Szent István királyról.
   
   Ah hol vagy magyarok tündöklő csillaga!
  Ki voltál valaha országunk istápja!
  Hol vagy István király? Téged magyar kíván,
  Gyászos öltözetben teelőtted sírván.
  Rólad emlékezvén csordúlnak könnyei,
  Búval harmatoznak szomorú mezei.
  Lankadnak szüntelen vitézlő karjai,
  Nem szünnek iszonyú sírástól szemei.
  Virágos kert vala híres Pannónia,
  Mely kertet öntözé híven Szűz Mária.
  Kertésze e kertnek István király vala:
  Behomályosodott örvendetes napja.
  Előtted könyörgünk, bús magyar fiaid,
  Hozzád fohászkodunk árva maradékid.
  Tekints, István király szomorú hazádra,
  Fordítsd szemeidet régi országodra.
  Reménységünk vagyon benned s Máriában,
  Mint magyar hazánknak hív királynéjában.
  Még éltedben minket ennek ajánlottál,
  És szent koronáddal együtt feláldoztál
  (Névtelen szerző, XVI. századi lejegyzés mai írásmóddal)
   
 • Szent István királyrúl.
  (Nota: Regnorum Domina etc.)
   
  A
  h! hol vagy Magyarok tündöklő Tsillagja,
  ki voltál valaha Országunk Istápja.
  Hol vagy István király? téged Magyar kíván,
  Gyászos öltözetben te előtted sírván.

  Rólad emlékezvén tsordulnak könyvei,
  búval harmatoznak szomorú mezzej,
  lankadnak szüntelen Vitézlő kezej,
  nem szünnek iszonyú sírástúl szemej.

  Virágos kert vala híres Pannónia,
  mely öntöze hiven Szűz MÁRIA.
  Kátholika hitnek bő volt szép virágja,
  bé homályosodott örvendetes Napja.

  Ah! melly nagy változás minden féle Vallás,
  már meg szaporodott sok Lelki kár-vallás,
  mint rósát a hivség ugy a Pannoniát
  rontya eretnekség fonnyaszttya Virágát.

  Kertésze e kertnek István király vala,
  termesztője ennek ő véle meg hala,
  Ennek életében élt a Magyar Ország,
  ő halála után lett holt eleven ág.

  Előtted könyörgünk bús Magyar fiaid,
  hozzád folyamodunk árva maradékid,
  Tekénts István király szomorú hazádra,
  fordétsd szemeidet régi Országodra.

  Reménségünk vagyon benned, s – Máriában,
  mint Magyar hazánk(na)k hiv Királynéjában,
  Még éltedben ennek minket ajánlottál,
  és sz: Koronával együtt föl áldoztál.

  Te hozzád Mária Sz. István Királlyal,
  Keresztfán érettünk szenvedő Fiaddal,
  Árva Magyar Ország sírva fohászkodik,
  néked mint Anyánk(na)k igy Panaszkodik.

  (Dőri kéziratos Énekeskönyv átirata [1763.])
  (A versszakok kezdőbetűi egy 'akrosztichont' adnak ki: Árvakert.)
   
 • Dőri énekeskönyv.
 • Az énekeskönyv díszes belső címlapján ez áll: Ezen kcenyvet / irta-bé Kovács István Dőri iskda / mester Pápista / kórusra való Szép / Énekekkel és né/melyeknek nó/táit is kottával / féltette 1763-dik Esz/tendő/be el-kezdvén. - A kéziratot szép díszítményekkel, rajzokkal és kezdőbetűkkel ékesítette a leíró; a kézirat vége azonban kissé hiányos. A katolikus énekeskönyvet 1763—69-ben írta össze Kováts István, a sopronvármegyei Dőr község római katolikus iskolamestere, de maga (esetleg más kéz) később is írt be egyes darabokat a kéziratba meg a táblák belső felére. A leíró versszerző is lehetett, mert három ének versfeje a Kováts nevet őrizte meg.
   
 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • Lehetőségek: JPG-formátumú oldalak a néphimnusz lejegyzett eredeti képeivel.
 • Méretek: 111 507 ill. 154 700 ill. 157 178  bájt.
 • Letöltés innen: 444.jpg   
 • Letöltés innen: szent_istvan_kiralyrol_1.jpg   
 • Letöltés innen: szent_istvan_kiralyrol_2.jpg   

 Neményei.net

 • A Neményi.net könyvtárának néhány érdekes, dokumentum-értékű kötete:
 • Cser Fernenc - Darai Lajos: Magyar folytonosság a Kárpát-medencében
 • A Képes Krónika és kora
 • Bobula Ida: A magyar nép eredete
 • Grover S. Krantz: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása
 • Csőke Sándor: Szumér-magyar egyeztető szótár
 • Heltai Gáspár: Krónika az magyaroknak dolgairól
 • Sebestyén László: Őstörténeti tanulmányok
 • Sebestyén László: Kézai Simon védelmében
 • Kézai Simon Mester magyar krónikája
 • Thúróczy János: A magyarok krónikája
 • Lükő Gábor: A magyar lélek formái
 • Gönczi Tamás: Nimród gyűrűje
 • Tarih-i Üngürüsz (A magyarok története)
 • Angela Marcantonio: A történeti nyelvészet és a magyar nyelv eredete
 • Chronica Hungarorum (Hess András - Budai krónika)
 • Forray Zoltán Tamás: A kerék ősmagyar eredete
 • Grandpierre K. Endre: Királygyilkosságok
 • Halász Gyula: Öt világrész magyar vándorai
 • Magyar Adorján: Az Ősműveltség
   
 • Elérhetőség innen: www.nemenyi.net    

 Radics Géza: "Eredetünk és őshazánk" illetve más tanulmányai

 Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete (TKTE)

 •  Eurázsiai művészetek füzet-sorozat
  "A kifestők sorozatát Bérczi Szaniszló rajzolja, írja és szerkeszti. Ennek terve a Leuveni Katolikus Egyetemen, a Collegium Hungaricumban tartott kiállítások idején, kezdett megfogalmazódni benne. 1986 januárjában a honfoglaló magyarok díszítőművészetéről szólt az első kiállítás, majd a korábbi honfoglalók: avarok és onogurok anyagát, később a szkítákét, a keltákét, a vikingekét, a görögökét, s más nagy műveltségi tömbökét is gyűjtötte és kiállításra vitte a szerző az európai és nyugat-eurázsiai ábrakincsből. Az 1988-as kiállításon fogalmazódott meg benne az, hogy érdekes lenne a műveltségek tömbjeiről készíteni összehasonlító kiállítást. Ez az 1988-as kiállítás öt magyarországi műveltségréteget mutatott be a Kárpát-medencéből: a szkítakori sztyeppeit, az avar-onogur kori korai honfoglalót (a griffes-indásokig), a honfoglaló Árpád népéét, a Szent László király nevével fémjelzett románkorit és a kazettás mennyezeteken túlélő kora-újkorit. Később szorosan összefonódott a munka a szerző egyik kutatási területével, amit etnomatematika néven ismer a tudomány. Eurázsiában számos intuitív matematikai fölismerés kapcsolódik a lovasnépek díszítőművészetéhez"
 • A sorozat elemei:
  Körtemplomok a Kárpát-medencében ...
  Kisázsai művészetek
  Kelet-Ázsiai művészet
  Hun-Szkíta művészet
  Magyarországi szent királylányok emlékezete
  Mezopotámiai művészetek
  Szibériai művészetek
  Ősi kínai művészetek
  Etruszk, Római és Toszánai művészet
  Az Örmények Biblia-művészete
  Ókori Krétai és Görög művészet
  A Hunok művészete
  Közép-Ázsiai művészet
  Kaukázusi művészet
  Iráni kifestő
  1000 éves Magyarország
  Japán, a felkelő nap országa
  Kazettás mennyezetek
  Szkíta kifestő
  Viking kifestő
  Kelta kifestő
  Szent István király emlékezete
  Szent László kifestő
  Románkori templomkapuk
  Honfoglalás kori kifestő


  A sorozat füzetei PDF-formátumban elérhetőek itt:
  http://www.federatio.org/tkte.html   


   
 • Kincses Magyarország füzet-sorozat
  "A Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete (TKTE) elhatározta, hogy füzetsorozatot indít az ország nagy tájegységeinek bemutatására. Az elmúlt 15 év során sokfelé tett kirándulásokat az Egyesület tagsága és látta azt, hogy kincsekkel megrakott az ország, ha fölkészülten járjuk. Vannak, akik rá is szorulnak e kincsek megismerésére, mert falujukban csökkentek a munkalehetőségek és ki kellene gondolni új munkákat. A falusi turizmus keretet ad ennek, de vonzó programot is érdemes mellékelni a meghíváshoz, akkor szívesebben látogatnak el a vendégek a távoli vidékekre is. Ha szép és változatos bemutatást adunk környezetünkről, mi is gazdagodunk és más is látja, hogy tudunk gazdálkodni a ránk bízottakkal..."
 • A sorozat elemei:
  Pusztaszeri kifestő
  Magyar tájakon: Művészet és műveltség I. Kincses Észak-Magyarország.
  Magyar tájakon: Művészet és műveltség II. Kincses Észak-Dunántúl.


  A sorozat füzetei PDF-formátumban elérhetőek itt:
  http://www.federatio.org/tkte.html   

  Adathorizontok Eurázsiában
  "2005-ben a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület egy füzetsorozat elkészítését határozta el. A kötet szerkesztője javasolta, hogy egy átfogó munka keretében először a magyar vonatkozású adatokat gyűjtsük össze a Kárpát-medencéből, Eurázsiából és a Földteke távoli pontjairól is. Javasolta azt is, hogy az adatgyűjtést többhierarchia-szintes formában végezzük. Ez az első kis atlasz bemutatja a tervezett munka egyik kiviteli formáját. A magyarság kapcsolatairól, a lovasnépek egykori eurázsiai jelenlétéről gyűjtött nyomokat, régészeti leleteket, hagyományokat, tömbösen vagy egyedileg elszórtan közzétett adatokat állítjuk egymás mellé ebben a füzetben, eurázsiai térképekkel kísérve."
  -- ADATHORIZONTOK EURÁZSIÁBAN 1. MŰVÉSZETEK, MŰVELTSÉG-RÉTEGZŐDÉSEK
  A füzetei PDF-formátumban elérhető itt:
  http://www.federatio.org/tkte.html   

 • Eurázsia - Eurasia
  "Az eurázsiai kiállítási és kifestők sorozatát szeretnénk az eurázsiai nagyközönség számára is elérhetővé tenni. Ezért elkészült néhány olyan füzet is, amely már idegen nyelveken mutatja be a az eurázsiai művészetek egy-egy vonását."
  A sorozat elemei:
  -- VIKING MALEBOG
  -- FROM THE EURASIAN FOLK ART TO COMPUTER GRAPHICS / AZ EURÁZSIAI NÉPMŰVÉSZETTŐL A SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKÁIG
  -- EURASIAN ART OF SCULPTURES

  A sorozat füzetei PDF-formátumban elérhetőek itt:
  http://www.federatio.org/tkte.html   

 Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Ürkutató Csoport (KAVÜCS)

 •  Kis atlasz a Naprendszerről
  "A NASA Holdkőzetek készletét az 1993-as Nemzetközi Holdi Kőzetminta Kölcsönzési Egyezmény alapján 1994-ben kapta meg először űrkutató csoportunk, a Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport (KAVÜCS). Fokozatosan bővültek a témaköreink a kozmikus kőzetanyagok vizsgálatával, amikor 1994-ben először kaptuk meg a japáni Sarkkutató Intézet (National Institute of Polar Research, Tokyo) Antarktiszon gyűjtött meteoritekből válogatott oktatási készletét is. Később aztán a Hunveyor gyakorló űrszonda modell fejlesztésében fogtunk, később kiegészítve a Husar roverrel. Bolygók térképeit is kiadtuk, Hargitai Henrik szerkesztésében. Mintegy 10 éve merült föl az, hogy kis atlasz sorozat formájában bemutassuk eredményeinket és a kutatási lehetőségeket a tanulóifjúság számára is. Ennek keretében született meg a Kis atlasz a Naprendszerről sorozat."
 • A sorozat elemei:
  1. Planetáris és Anyagtérképek, HOLDKŐZETEKRŐL, METEORITEKRŐL.
  2. Planetáris felszínek vizsgálata a SURVEYOR - alapján megépített - HUNVEYOR kísérleti gyakorló űrszondával.
  2a. From SURVEYOR to HUNVEYOR. How we constructed an experimental educational planetary lander model.
  3. Bolygótestek atlasza.
  3a. Atlas of Planetary Bodies.
  4. Bolygólégkörök atlasza.
  5. Űrkutatás és geometria.
  6. Bolygófelszíni mikrokörnyezetek atlasza.
  6a. Atlas of Microenvironments of Planetary Surfaces.
  7. Bolygófelszíni barangolások.
  8. Űrkutatás és kémia.
  9. Planetary Analog Studies and Simulations: Materials, Terrains, Morphologies, Processes.
  10. Fejlesztések a HUNVEYOR-HUSAR űrszonda modelleken.
  11. KŐZETSZÖVETEK A NAPRENDSZERBEN
  12.Űrkutatás és technológia.

  A sorozat füzetei PDF-formátumban elérhetőek itt:
  http://www.federatio.org/tkte.html      
 • A Naprendszer kisenciklopédiája
 • A sorozat eleme:
  A Naprendszer formakincse (1):
  BECSAPÓDÁSOK folyamatai, nyomai és hatásai


  A füzetei PDF-formátumban elérhető itt:
  http://www.federatio.org/tkte.html   

 Darts nyíldobó játék

 • Több évszázaddal ezelőtt egy fagyoskodó íjász elhatározta, hogy valami újat talál ki, hogy a téli hónapokban is kifogástalan kondícióban maradjon. Félretette íját, nyílvesszőit kissé rövidebbre vágta, visszavonult otthona melegébe és kényelmébe, ahol gyakorolni kezdte a rövidebbre vágott nyílvesszők célba dobásának művészetét egy falra függesztett fakorongba. Ez volt a "darts" születésének órája...
 • Terjedelem: 6 színes oldal.
  • Anyahonlap: Könyv-e.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható, a képernyőre optimizált forma.
  • PDF verzió: 1.6 (Acrobat Reader 7.x)
  • Mérete: 108 819 bájt.
  • Letöltés innen: Darts.pdf   

 Élesztővel készült tésztaféleségek receptjei

 •  Az élesztő a kenyér és egyéb kelt tésztákhoz használt legnépszerűbb erjesztő adalék. Élesztő nélkül a liszt és a víz keverékének megsütéséből csak egy lapos, nem éppen étvágygerjesztő tészta lesz. Az élesztő élő mikroorganizmus, gomba, mely folyadékkal érintkezve aktiválódik, és gázokká alakítja a hozzáadott cukrot, majd a lisztben való természetes cukrokat is. A keletkező gázok emelik fel a tésztát a kelesztés alatt. Magyarul ÉL, ÉLETRE KEL. A hajdani sumér kultúrkörben ÉL az "isten" elnevezése volt, valamint még a mai Biblia legrégebbi írásai is az ősi ÉL szavát használja Istenre! (Valamint egyben ez volt a légnemű gáz kifejező szava is a suméroknál!) S így könnyebben érthető, hogy az ősi magyarok miért nevezték eme kovásszal készült megkelt kenyeret ÉLET-nek, s miért tisztelték benne ekép Istent! Megjegyzendő, hogy a Jézusi kereszténység egyik jelképe szintén eme "életre kelő" kenyér, mint Isten-test! S ekép csak eme kenyér tölthette be a vasárnapi Istentiszetletek alkalmával "Jézus Krisztus testének" szerepét az áldozások során majd két évezreden keresztül! De sajnos manapság az ÉLET-telen, s a keresztényi ISTEN-t tagadó zsidóság világának megfelelő kovásztalan, kelesztés nélkül készült (Élet-telen) 'áldozókenyér' az ostya lett!!! Így az Istent, az Életet tartalmazó, Életre kelő, feltámadó Jézus Krisztusi test elfogadása nem is történik meg, nem is történhet meg a mai nyugati szertartások alkalmával! Az örmény kereszténységben még ma sincs ostya, ha hagyományosan kenyérnek kell lennie. (Pelzo)
   Az alábbiakban a kedves olvasó, élesztővel készült tésztaféleségek receptjeit olvashatja, s ezáltal készítheti el. Hat leíráshoz igényes kép is társul. Az országban 1876-óta van kiemelt élesztőgyártás, melynek hagyományait a Budafok-i gyár folytatja. Akinek mindez felkeltette az érdeklődést az a gyártó honlapján további recepteket is találhat, például a legrégibb magyar süteményféle a CSÖRÖGE elkészítésének a leírása is megtalálható itt! Jó étvágyat!

 A Mandelbrot halmaz képei a "Pelzo Fractals" programból

 •  Az itt megszemlélhető képek a Pelzo Fractas v2.1 elnevezésű program egy különleges változatával készültek, melynek során 4000x3000 (!) képpontos részletgazdag fraktál-megjelenítések születtek. Kezdőképként a leginkább ismert fraktálképet, a Mandelbrot-halmaz egészét szemlélhetjük meg. Eme fraktáltípus jellemzője  - mindamellett, hogy önmagát a végtelen részleteiben ismétli - még az, hogy számos más fraktálképet is tartalmaz. A 'program' fő erénye társaival szemben, hogy megpróbálja  matematikailag maximálisan kihasználni a rendszert, mind a számítási  pontosságban, mind a megjelenítés minősége szempontjából. Színátmenetekben a fraktálprogramok általában max. 256 színt különböztetnek meg a nagyon is számításigényes feladat könnyebb megoldásaként. Az itteni változat viszont 'fordított palettával' 510 réteget különböztet meg, szemléltetve azt, hogy a feketének tűnő részletek ránagyításaiban is nem fekete, hanem részletgazdag csodálatos képek rejteznek, ha a számítógépet valóban munkára fogjuk a Mandelbrot-halmaz kiszámításához!
 • Ajánlott az Adobe Reader teljes képernyős üzemmódját használnunk, mely a Ctrl-L gyorsbillentyűvel is aktiválható, illetve érdemes a részletekre is ránagyítanunk!
 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • Terjedelem: 8 színes oldal.
 • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
 • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
 • Mérete: 27 617 495 bájt.
 • Letöltés innen: Pelzo_Fractals.pdf   

 Magyar Múzeumi Képeslap Katalógus

 •  A magyar múzeumok képeslap katalógusának adatbázisa. Jelenleg négy intézmény közel 150,000 db képeslapja kereshető és tekinthető meg az oldalon.
  - Zempléni Múzeum, Szerencs
  - Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Budapest
  - Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest
  - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága
   
 • http://muzeum.arcanum.hu/kepeslapok    

 FORTEPAN fotó-gyűjtemény

 • A Fortepan gyűjteményében 19036 amatőr fényképet böngészhet és tölthet le. Az oldal alján futó csúszka segítségével a múlt század bármelyik évétől elindíthatja a fotók lejátszását, vagy – a jobb fölső sarokban lévô lapozóval – egyesével is lépkedhet a gyűjteményben. Az eredeti fotók tulajdonosainak nevére kattintva, egy-egy gyűjtemény külön is megtekinthető. A képekhez tartozó háttéradatot (ha van ilyen), a kép jobb alsó sarkában látható I betűre kattintva, vagy az I billentyűt megnyomva olvashatja el. A menüsorban található kereső segítségével ezekben az adatokban tud keresni. A Fortepan folyamatosan bővül, és szívesen fogad további privát-, vagy amatőr fotókat a múltból. A képek a FOTO: FORTEPAN megjelöléssel bármilyen célra, szabadon közölhetőek.
 • A Fortepan egy nemlétező archívum. Nevét a váci Forte gyártól kölcsönözte, a háború után így hívták a legelterjedtebb és legnépszerűbb negatív filmet. A gyűjteménynek bár neve van, épülete, vagy számlaszáma nincs, és nem is dolgozik ott senki. A Fortepan 30, vagy 40.000 fényképből áll, igazából sosem számoltuk meg, nem is fontos. Húsz éve kezdtünk fényképeket gyűjteni, vaktában, minden szokatlan részletre rácsodálkozva. Kicsit saját nemlétező emlékeinket kerestük a képeken, gondolom. A legfontosabb gyűjtőterületet – a szó fizikai értelmében – a budapesti lomtalanítások adták, pár száz (ezer?) kilométert biztos sétálgattunk, jórészt negatívokat keresve. Leicat, 6x6-ost, síkfilmet, üvegnegatívot, diát, bármit. Időnként vásároltunk is, az évek alatt kialakult a beszállítói kör (szép szó). A képek zömét persze sosem láttuk, nagyításra nem volt pénzünk, szkennelni nem volt kedvünk, csak rakosgattuk a karton, alumínium, bádog meg műanyag filmesdobozokat, ide-oda. 2009 nyarán arra gondoltunk, hogy talán ideje kezdeni evvel valamit. Megpróbálom megfogalmazni, hogy miért? Ha valaki szeretné kirakni az elmúlt száz évet, képet keres egy történethez, cikkhez, vagy egyetemi munkához, szinte mindig sajtófotót, reklám-, vagy művészfotót használ. Az amatőr fotósok hagyatéka szinte ismeretlen, így aztán publikálni sincs mit. Mintha nem készültek volna családi képek milliószám, úton-útfélen, barátokról, rokonokról, időnként magáról a szerzőről, állványról, vagy tükörből. Néha árnyképként, kalapban állva egy árokparton, hátunk mögött a Nap. Mintha a XX. század csak nyílvános eseményekből állt volna: átadták, aláírták, eladták, megcsalták, letartóztatták, üdvözölték, eltemették. Ilyen képeket itt nemigen fognak találni.
 • A Fortepanban szereplő fotókról nagyon keveset tudunk, általában nem ismerjük a szerzőt, a szereplőt, de a helyszínt sem. A papírképek némelyikének hátoldalán még szerepel valami – "Történelmi ütközetben a III-B legyőzte a IV-A-t. Góllövők: Lindner, Imreh és Budai", személyes följegyzések, esetleg egy évszám.
   
 • www.fortepan.hu    

 Régi magyar település-képeslapok

 Az első magyar bélyegtervezet (Than Mór)

 • A kedves olvasó egy páratlan értékű kultúrtörténeti ritkaságot találhat itt, mely több szempontból is érdekes. Az 1848-as független magyar kormány már működésének első heteiben postai reformokat vezetett be. 1848. július 3.-án Than Mór fiatal festőművész elkészítette az első magyar postabélyeg tervrajzát. Ha az elképzelés megvalósul, Magyarország nyolc évvel az első angliai postabélyeg megjelenése után, megelőzve sok európai államot, kiadta volna első bélyegét. A hadi események azonban megakadályozták a bélyeg kinyomtatását. Állítólag a bélyeg nyomólemezeit is elkészítették, s azokat a szabadságharc leverését követően az osztrák hatóságok semmisítették meg. Az eredeti rajz szerencsére átvészelte a történelem viharait, s nagy meglepetésre az 1920-as években került elő!
   A tervezet hordozója - maga a rajzpapír - álló téglalap alakú és két behajtással három mezőre osztott. Előlapjának középső mezejét foglalja el a fekete tussal rajzolt és "POSTAJEGY" felírással ellátott bélyegtervezet. A bal mezőben ún. "tolltisztító rajzocskákat", valamint két dátumot találunk, úgymint: "1848. III. 15" a "SZABADSÁG" szóval együtt sugárkévébe foglaltan és "1848. VII. 3. JULI". A jobboldali mezőben hasonló célzattal készült betűmintákat találunk. A tervezett bélyeg képét a már Erdély címerével kiegészített magyar közép-címer - a sugárkoszorús szent koronával - adja, amely az egyszerű vonalkeretbe foglalt és "EGY KRAJCZÁR" értékjelzést feltüntető értéktáblácska felett foglal helyet. A címer és a korona mezejét körülvevő szalagmezőben "MAGYAR ÁLLADALMI POSTA" felírás olvasható. A bélyegrajz felett ceruzával írt "Rahmen roth" (vörös) szavak vannak. ezektől balra lefelé irányuló nyíl vezet a felső bal sarok jobb oldali rózsácskájához; jobbra "Mitte grün" (középzöld) feljegyzés van, ahonnan ugyancsak nyíl mutat a bélyegrajz közepét kitöltő címerrajz felé.
   A korabeliséget a tervrajz papírján elvégzett fizikális és kémiai eredménye bizonyítja.  Azt, hogy a fentebb leírt első magyar postabélyeg-tervezetet Than Mór alkotta, a művészettörténészek vitán felül megállapították. A magyar honvédség tábori nyomdájának vezetője Urschitz Jakab megkapta a bélyegtervet Than német nyelven írott és szellemes szójátékkal fogalmazott "kísérőlevelével", ugyanis a tervezet hátoldalán lévő gót betűs-betűs felírás erről tanúskodik: "Lieber Herr Urschits! Das hab' auch ich gethan, M. Than".  (Magyarul: Kedves Urschitz úr! Ezt is én csináltam. M. Than.) Sajnos a szójáték nem fordítható magyarra, de a lényege az, hogy "gethan"=csináltam, hasonlít illetve rárímel művészünk nevéhez. Érdekes a két felső sarokban alkalmazott magyaros díszítő elem és két oldalon egy-egy búzakalász. A címerrajz majdnem azonos a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank által kibocsájtott Kossuth-bankók rajzával. A bélyegterv munkabevételét igazolja Urschitz széljegyzete, mely szerint a keret vörös, a középrész zöld színben nyomandó. Ha szabadságharcunk tragikus eseményei a bélyegkiadást nem akadályozták volna, úgy Ausztriát két évvel megelőzve jelent volna meg magyar bélyeg.
   Than Mór az 1848-as események idején jogász volt, de festegetett is és mint festő Barabás Miklós tanítványai közé tartozott. A márciusi napok alatt Ó-Bécsen tartózkodott szüleinél, de az események hatására visszatért Pestre és a bankjegykészítés időszakában bekerült a mintegy 200 személyt foglalkoztató Landerer Lajos igazgatása alatt álló bankjegynyomdába. Vázlatok, rajzok készítése volt a feladata, amelyekre nézve a nyomómestertől részletutasításokat is kaphatott. Arra, hogy Than az ún. "Kossuth bankók" tervezésében részt vett-e vagy sem, nem ismerünk adatot. De annak a majdnem azonosságig menő hasonlóságnak, amely a kétforintos bankó és a postajegy tervrajzának címere között fennáll - s amelyet még fokoz a hibák azonossága is -, arra a megállapításra kell indítania, hogy mindkét mű egy szellem terméke! (Értsd hozzá még: "..ezt is én csináltam. Than")
   S ne feledjük eme megható történet egyik lényegét: a tervek szerint a bélyeg kerete piros, közepe zöld színben készült volna, ami a fehér papírral együtt a nemzeti színünket adja! És  a Szent Koronás címerünk a 12 pont értelmében egyesült Erdéllyel, nemcsak a tervezeten, hanem a valóságban is.

 

 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • Terjedelem: 1-1 oldal.
 • Lehetőségek: nyomtathatóak.
 • PDF verzió: 1.6 (Acrobat Reader 7.x)
 • Mérete: 1 195 303 bájt ill. 534 028 bájt.
 • Az első magyar bélyegtervezet színezett változata: Than_Mor.pdf   
 • Than Mór bélyegtervezetének eredeti lapja: Belyegtervezet.pdf   

 Ezer év törvényei (1000-2003) azaz CORPUS JURIS HUNGARICI

 • "Kevés ország kevés kiadója üdvözölheti azzal az olvasóit, hogy ezer esztendő törvényalkotásának gyümölcseit teszi elérhetővé a számukra digitális formában. Még kevesebb azoknak a száma, ha van ilyen egyáltalán, amelyek ezt az interneten keresztül teszik, térítésmentesen, elvileg bárki számára szabadon hozzáférhetően.
  Most, hogy a CompLex Jogtár 10. születésnapját ünnepeljük, talán nem szerénytelenség megállapítani, hogy sokat tettünk ez alatt a tíz év alatt azért, hogy a múlt és a jelen törvényekbe zárt üzeneteit Önökhöz eljuttassuk. A korszerű technológia nyújtotta lehetőségeket felhasználva, ezt tesszük most is. Ami a gutenbergi korban fél könyvtárnyi lenne, mintegy tízezer törvényünk Szent Istvántól a 2003-ban meghozottakig, e helyütt is a rendelkezésükre áll!
  Bár a törvények összegyűjtésére és egységes kiadására egy uralkodó, Mátyás adott ki először parancsot - 1486-ból származó decretum majusát a kodifikáció első kísérletének nevezik -, országunkban mégis úgy alakult, hogy ezt a tevékenységet elsősorban és legsikeresebben a magánosok végezték. A sort Werbőczy István nádor, Telegdy Miklós érsek, Mosóczi Zakariás püspök és Zsámboky János tudós kezdték még a XV-XVI. században. Ezt folytatták áldozatos munkájukkal olyan kutatók, mint például a két Kovachich, apa és fia a XVIII-XIX. század folyamán. A folyamat egyik csúcspontja a millennium tiszteletére 1896-ban kiadott sokkötetes Corpus Juris Hungarici volt, melyet Márkus Dezső szerkesztésében, Csiky Kálmán, Kolosvári Sándor, Óvári Kelemen és mások közreműködésével állítottak össze. Szintén jelentős fejleménynek mondható, hogy száz évvel később, ugyancsak millenniumi alkalomból, kiadónk a Corpus Juris Hungarici teljes anyagát - további, azóta előkerült törvényekkel kiegészítve, Pomogyi László szerkesztésében - CD-lemezen megjelentette." - olvasható a Kiadó ajánlásaként.

 

 Törvények és Országgyűlési határozatok 1990-2012

 • Törvények és Országgyűlési határozatok olvashatók e helyütt a CompLex Kiadó adatbázisában 1990 és a 2012 közötti joganyagra vonatkozóan. Keresés akár szövegrészlet alapján. Frissítés az új jogszabályokra vonatkozóan havonta egyszer.

 További tízezer fölötti tételszámú könyv és dokumentum elérhetősége:

 • A Könyv-e2.hu DVD-csomag
  a legteljesebb értékű
  magyar elektronikus-könyv gyűjtemény!

  Megtalálható rajta a magyar kultúra kiemelkedő östörténeti dukumentumai és leírásai hasonmásban, úgy mint pl. őstörténeti krónikák, legrégebbi magyar biblafordítások, alapítólevelek, kézzel festett kódexek. Továbbá irodalmi alkotások, néprajzi leírások, lexikonok, térképek, folyóiratok és minden hasznos dolog megtalálható rajta és általa. Közvetlen tárolásban több, mint négyszáz kiadvány érhető el elektronikusan, de netkapcsolat esetén, több mint tízezer fölöttire bővül eme legteljesebb értékű elektronikus kiadvány gyűjtemény!
 • Mindez elérhető 2 darab kétrétegű-DVD-korongon, mely sorszámmal és borítóval ellátott tokba van helyezve. Az ára 7000 forint, mely előre utalás esetén a postaköltséget is tartalmazza. (A korábbi támogatók ingyen megkapják, ha jelzik levélben a címüket és igényüket.) A DVD-k tartalma szerzői jogvédett, elektronikus rendszerekben az engedélyem nélküli közzétételük tilos!
 • OTP BANK
  Bankszámlaszám:
  Péli Zoltán Gábor
  11773322-01219160
 • Megrendelhető: konyve2@indamail.hu

 

E-történetKönyvekTanulmányok, DokumentumokSzótárak, LexikonokFolyóiratokTérképtár© 2006-2015 Pelzo
konyve2@konyv-e.hu