KÖNYV-E.HUE-történet

KönyvekTanulmányok, DokumentumokSzótárak, LexikonokFolyóiratokTérképtár.. az Ön ingyenes elektronikus KÖNYV-E !

 

 Nádasdy Ferenc: 'Magyarország hatalmas és dicső királyai'   (1644)

 •  Nádasdy Ferenc gróf (1625-1671) Vas, majd Zala és Sopron vármegyék főispánja, 1664-től országbíró. Az ország egyik leggazdagabb főura, a tudomány és a művészet pártfogója. Nevéhez fűződik a magyar vezérek és királyok egészalakos portrésorozata, a Mausoleum potentissimorum ac gloriosissimorum Regni Apostolici Regum et primorum militantis Ungariae Ducum [Magyarország hatalmas és dicső királyainak emlékeztető koporsóépülete] címmel 1664-ben Nürnbergben kiadott metszetsorozat megjelentetése. A magyar királyok ábrázolásait latin- és németnyelvű leírás egészíti ki.
 • Formátum: az eredeti krónikalapok tekinthetőek meg hasonmás alakban részletgazdag képeken.
 • Képforrás: Mannheim-i egyetem.
 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
 • Terjedelem: 421 oldal.
 • PDF verzió: 1.5 (AcrobatReader 6.x)
 • Mérete: 368 696 763 bájt.
 • Letöltés innen: Nadasdy_mausoleum.pdf   

 Pelzo - Az igaz hit útja az életfa által

 • Hajdanán egy egészen más gondolatai rendszeren alapult világunk. Ebből egy faldarab tovább él Géza fejedelem korából Esztergomban. Üzen a mának, hordozza a múltat, jelzi a jövőt. A régiek tudásával az idők távlatából újjáteremti a valóságot, s közelebb hozza azt a világot melyben élnünk kell. S választ kapunk arra is, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk és mi végre vagyunk e világon.
 •  "E könyvben elfeledett múltunk tárulkozik elő." Ennek jegyében a szerző végigvezeti az olvasót a királyság, a Szent Korona és a magyar nyelv, a keresztény hitvilág évszázadokon átívelő folyamatán. (Magyar Demokrata 2003. szeptember 11.)
   
 • Terjedelem: 214 oldal (ebből 38  színes).
 • Formátum: A5 (148x210 mm)
 • Második, javított és képekkel bővített kiadás! - 2008
   
 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet !
 • PDF verzió: 1.6 (Acrobat Reader 7.x)
 • Mérete: 45 107 975 bájt.
 • Letöltés innen: Igazhitutja.pdf   
 • Figyelem ! Az eredeti nyomtatott változatot akár meg is rendelheti: itt.

 Könyv-e2.hu DVD

 • A Könyv-e2.hu DVD-csomag
  a legteljesebb értékű
  magyar elektronikus-könyv gyűjtemény!

  Megtalálható rajta a magyar kultúra kiemelkedő östörténeti dukumentumai és leírásai hasonmásban, úgy mint pl. őstörténeti krónikák, legrégebbi magyar biblafordítások, alapítólevelek, kézzel festett kódexek. Továbbá irodalmi alkotások, néprajzi leírások, lexikonok, térképek, folyóiratok és minden hasznos dolog megtalálható rajta és általa. Közvetlen tárolásban több, mint négyszáz kiadvány érhető el elektronikusan, de netkapcsolat esetén, több mint tízezer fölöttire bővül eme legteljesebb értékű elektronikus kiadvány gyűjtemény!
 • Mindez elérhető 2 darab kétrétegű-DVD-korongon, mely sorszámmal és borítóval ellátott tokba van helyezve. Az ára 7000 forint, mely előre utalás esetén a postaköltséget is tartalmazza. (A korábbi támogatók ingyen megkapják, ha jelzik levélben a címüket és igényüket.) A DVD-k tartalma szerzői jogvédett, elektronikus rendszerekben az engedélyem nélküli közzétételük tilos!
 • OTP BANK
  Bankszámlaszám:
  Péli Zoltán Gábor
  11773322-01219160
 • Megrendelhető: konyve2@indamail.hu
   

 Malonyay Dezső:
A kalotaszegi magyar nép művészete  (1907)
 A székelyföldi, a csangó és a torockói magyar nép művészete  (1909)
A magyar nép művészete  III. kötet - A Balatonmelléke
 A Dunántuli magyar nép művészete  (1912)
  A magyar nép művészete  V. kötet - A Palócokról

 • Az akkori kormányzat által támogatott hatalmas gyűjtőmunka, amely a magyar nép művészetének fellelhető értékeit szedte csokorba, 1904-ben indult a sokuldalú, kiválóan író és jó szervező-készségű Malonyay Dezső vezetésével. Neves és népes munkatársi gárda segítségével járták az ország tájegységeit, gyűjtötték, rendszerezték, festményen, grafikán, fényképeken megörökítették a népi kultúra, a népi képzőművészet fellelhető elemeit. Az öt gazdagon illusztrált kötet mindmáig a magyar népművészet leggazdagab forrásgyűjteménye.
 • A kiadvány teljes címe:
  A magyar nép művészete
  Első kötet
  A kalotaszegi magyar nép művészete
  számos szakértő és művész közreműködésével
  írta
  Malonyay Dezső

   
 • Jelen helyen az 1907-ben kiadott első kötetet lapozhatja és olvashatja végig hasonmás alakban, amely A kalotaszegi magyar nép művészetét tartalmazza. Hihetetlenül gazdag a kötet képi anyaga, amely még ma is képes megbobogtatni a magyar szíveket!
 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
 • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
 • Terjedelem: 426 oldal
 • Mérete: 184 692 180 bájt.
 • Letöltés innen: Malonyay_A_kalotaszegi_magyar_nep_muveszete.pdf   

 •   
 • A kiadvány teljes címe:
  A magyar nép művészete
  Második kötet
  A székelyföldi, a csángó és a torockói magyar nép művészete
  számos szakértő és művész közreműködésével
  írta
  Malonyay Dezső
   
 • Jelen helyen az 1909-ben kiadott második kötetet lapozhatja és olvashatja végig hasonmás alakban, amely A székelyföldi, a csángó és a torockói magyar nép művészetét tartalmazza. Hihetetlenül gazdag a kötet képi anyaga, amely még ma is képes megbobogtatni a magyar szíveket!
 • Terjedelem: 498 oldal
 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
 • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
 • Mérete: 146 149 941 bájt.
 • Letöltés innen: Malonyay_A_szekelyfoldi_a_csango_a_torockoi_magyar_nep_muveszete.pdf   

 •  

 • A kiadvány teljes címe:
  A magyar nép művészete
  Harmadik kötet
  számos szakértő és művész közreműködésével
  írta
  Malonyay Dezső
  - A Balatonmelléke
   
 • Jelen helyen az 1900-as évek elején kiadott harmadik kötetet lapozhatja és olvashatja végig hasonmás alakban, amely a Balatonmelléke magyar nép művészetét tartalmazza. Hihetetlenül gazdag a kötet képi anyaga, amely még ma is képes megbobogtatni a magyar szíveket!
 • Terjedelem: 350 oldal
 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
 • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
 • Mérete: 99 689 927 bájt.
 • Letöltés innen: Malonyay_A_magyar_nep_muveszete_ABalatonmelleke.pdf   

 •  
 • A kiadvány teljes címe:
  A magyar nép művészete
  Negyedik kötet
  A Dunántuli magyar nép művészete
  számos szakértő és művész közreműködésével
  írta
  Malonyay Dezső
   
 • Jelen helyen az 1912-ben kiadott negyedikdik kötetet lapozhatja és olvashatja végig hasonmás alakban, amely a "Dunántuli" magyar nép művészetét tartalmazza, nevezetesen Veszprém, Zala, Somogy és Tolna megyékét. Hihetetlenül gazdag a kötet képi anyaga, amely még ma is képes megbobogtatni a magyar szíveket!
 • Terjedelem: 626 oldal
 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
 • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
 • Mérete: 203 253 426 bájt.
 • Letöltés innen: Malonyay_A_Dunantuli_magyar_nep_muveszete.pdf   

 •   
 • A kiadvány teljes címe:
  A magyar nép művészete
  Ötödik kötet
  számos szakértő és művész közreműködésével
  írta
  Malonyay Dezső
  - A Palócokról
   
 • Jelen helyen az 1900-as évek elején kiadott ötödik kötetet lapozhatja és olvashatja végig hasonmás alakban, amely a Palócokról szóló magyar nép művészetét tartalmazza. Hihetetlenül gazdag a kötet képi anyaga, amely még ma is képes megbobogtatni a magyar szíveket!
 • Terjedelem: 490 oldal
 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
 • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
 • Mérete: 166 546 748 bájt.
 • Letöltés innen: Malonyay_A_magyar_nep_muveszete_APalocukrol.pdf   

 Magyar pénz-éremtörténet

Schönwiesner István: NOTITIA HUNGARICAE REI NUMARICAE
Rupp Jakab: Magyarország ekkorig ismeretes pénzei
Adolf Resch: Siebenbürgische Münzen Und Medaillen
Dr. Réthy László: Corpus Nummorum Hungariae - Magyar egyetemes éremtár
Dr. Hóman Bálint: Magyar pénztörténet 1000-1325

 • "A magyar numizmatika kezdetei a 18. századra nyúlnak vissza. Ebben a korszakban elsősorban a főúri éremgyűjtemények őrei, gondnokai foglalkoztak hivatásszerűen a gondjaikra bízott érmék történetével, rendezésével. Köleséri Sámuel 1717-ben kiadott művében (Auraria romano-dacica) nemcsak a régi erdélyi bányászatot ismertette, hanem az erdélyi aranypénzekkel is foglalkozott. Az erdélyi pénzek történetének kutatása a 18. század legkedveltebb numizmatikai témája volt. A numizmatikai munkák azonban jobbára leíró jellegűek voltak, az éremtan oktatására szolgáló első kézikönyvünk is egy német munka latin fordításaként készült el 1799-ben.
  Az első igazán jelentős pénztörténeti mű már a 19. században, 1801-ben született. Schönvisner István (1738-1818) a pesti egyetem tanára latinul írt munkájában Erdély éremanyaga mellett Magyarország pénzeit is összegyűjtötte, a honfoglalás korától II. Lipótig (Notitia Hungaricae rei nummarie). A pénzek egyszerű leírása mellett már az egyes korszakok pénzügyi viszonyait is igyekezett bemutatni. Az ő nevéhez fűződik a Széchényi-féle éremgyűjtemény három kötetből és egy kötet képes atlaszból álló katalógusának elkészítése. A gyűjteményt, amely 702 arany, 1768 ezüst és 205 bronz, összesen tehát 2675 érméből állt, 1802-ben Széchényi Ferenc adományozta a Nemzeti Múzeum éremtárának, megteremtve ezzel a nemzeti éremtár alapját. A katalógus numizmatikai értekezést és oklevéltárat is tartalmaz. Munkássága alapján sokan Schönvisnert tartják a magyar numizmatika alapítójának. A numizmatika 19. századi fellendülésében jelentős szerepet játszott többek között Weszerle József (1781-1838), aki a magyar pénzek teljességének áttekintésére törekedett, valamint Rupp Jakab, aki a magyar középkor pénzeiről készített összefoglaló műveket. A 19. század utolsó évében jelent meg az Egyetemes Magyar Éremtár (Corpus Nummorum Hungariae), Réthy László munkája, amely a magyar numizmatikának máig is egyik alapvető műve."
 • Schönwiesner István: NOTITIA HUNGARICAE REI NUMARICAE AB ORIGINE  (1801)
 • "Az első iagazán jelentős pénztörténeti mű..."  (latin nyelven) a mű végén a pénzérmék eredeti képeivel.
   
 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
 • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
 • Mérete: 627 082 746 bájt.
 • Oldalak száma: 624.
   
 • Elérhetőség innen: Könyv-e2.hu DVD-csomag!

   

 •   
 • Rupp Jakab: Magyarország ekkorig ismeretes pénzei (1851)
 • Megjegyzés: leírás fentebb, MOK, gyengébb minőségű oldalak.
 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
 • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
 • Oldalszám: 208
 • Mérete: 15 662 291 bájt !
   
 • Elérhetőség innen: Könyv-e2.hu DVD-csomag!


   

 •  

 • Adolf Resch: Siebenbürgische Münzen Und Medaillen 1538-1898   (1901)
 • A mai napig a legrészletesebb erdélyi katalógus, minden darab elő-, illetve hátlapja részletes leírással, képekkel. (német nyelven)
   
 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
 • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
 • Mérete: 99 689 927 bájt.
   
 • Elérhetőség innen: Könyv-e2.hu DVD-csomag!


   

 •  
 • Dr. Réthy László: Corpus Nummorum Hungariae - Magyar egyetemes éremtár
  I. kötet Árpádházi királyok kora   (1899)
  II. kötet Vegyesházi királyok kora   (1907)
  + dr. Zimmerman Lajos: Pótlék a CNH I. füzetéhez Árpádházi királyok pénzei   (1907)
 • Az első tudományos igénnyel megírt, az érmeket képtáblákkal bemutató leíró katalógus. Réthy László munkája a magyar numizmatika egyik máig használatos alapműve, amelyre a CNH I. és CNH II. katalógus-számokkal hivatkoznak.
 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
 • PDF verziók: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
 • Méretek: 57 282 152 bájt, 60 637 723 bájt és 11 313 357 bájt.
 • Oldalak: 76, 102 és 18.
 • Elérhetőség innen: Könyv-e2.hu DVD-csomag!


   

 •   
 • Dr. Hóman Bálint: Magyar pénztörténet 1000-1325   (1916)
 • ...
   
 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
 • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
 • Mérete: 229 607 066 bájt.
 • Oldalak száma: 724
   
 • Elérhetőség innen: Könyv-e2.hu DVD-csomag!
 •  Gróf Széchenyi István: Lovakrul

  •  1828-ban Lovakrul címmel jelent meg Széchenyi István első magyar nyelvű könyve, amellyel egy lótenyésztő egyesület alapítását akarta előmozdítani. A maga korában úttörőnek számító munka nagyban befolyásolta a hazai lótenyésztés további alakulását és fejlődését.
    
  • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható.
  • Formátum: A4
  • Terjedelem: 100 oldal.
  • PDF verzió: 1.4 (Acrobat Reader 5.x)
  • Mérete: 2 852 076 bájt.
  • Letöltés és olvasás innen: Lovakrul.pdf   
    
  • Digitális eredeti kiadás az OSZK DK tárában:
   http://oszkdk.oszk.hu/storage/00/00/07/40/dd/1/M_51.943.pdf
   (104 919 514 bájt)
   http://oszkdk.oszk.hu/DRJ/740

   Támogatás jelen könyvtár fentmaradásáért

  • A Könyv-e2.hu Elektronikus Könyvtár a saját állományában olyan ritkaságokat jelentetett meg és tett elérhetővé ingyenesen, amelyek az őstörténet, a nemzettudat, és a vallás tekintetében kiemelkedő kultúrkincsek. Fennálásának immár kilencedik éve alatt az állandó ingyenmunka jelentette nemcsak megszületését, hanem a fentartását is, így önzetlenül folyt mind a szerkesztés, az elektronikus formára hozatal, de akár egy-egy könyv megírása is.
    Jelen könyvtár a jövőben csak a támogatások meglétekor tud fentmaradni! Jómagam részéről a házam, autóm és mindenem ráment erre és ehhez hasonló "munkákra". Rengeteg minimális kiadás van mindig, amik összeadódva tetemesek. A háttérben rengeteg anyag van még félig feldolgozva, de ezek "ingyenes" közzététele is pénzbe kerül. Ezért ha teheti, támogassa jelen könyvtárat! Mindez tehát önökön is múlik, hogy meddig ÉL tovább és hova fejlődik!   Az alábbi bankszámlaszámon
   a Könyv-e2.hu Elektronikus Könyvtár fennmaradását tudja magánemberként támogatni:
   OTP BANK
   Bankszámlaszám:
   Péli Zoltán Gábor
   11773322-01219160

   IBAN: HU19 1177 3322 0121 9160 0000 0000
   BIC(SWIFT) KÓD: OTPVHUHB

  Magyar remekírók 4. kötet - Kurucz költészet

  •  Magyar remekeírók - A magyar irodalom fő művei - 4. kötet:
   Kurucz költészet
   (Kiadás: Budapest, Franklin-Társulat 1903)
  • Tartalom:
   (Bevezetés)
   124 alkotás a kurucz költészet világából
    
  • Anyahonlap:
   www.konyv-e2.hu
  • Formátum: az eredeti nyomtatott oldalak látványa.
  • Képforrás: Torontói Egyetem.
  • PDF előállítója: P.Z.G. - Könyv-e.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
  • Terjedelem: 286 oldal.
  • PDF verzió: 1.5 (AcrobatReader 6.x)
  • Mérete: 58 903 812 bájt.
  • Letöltés innen: magyar_remekirok_04.pdf   

  Magyar remekírók 5. kötet - Mikes Kelemen Törökországi levelei

  •  Magyar remekeírók - A magyar irodalom fő művei - 1. kötet:
   Mikes Kelemen Törökországi levelei
   (Kiadás: Budapest, Franklin-Társulat 1906)
  • Tartalom:
   (Bevezetés és jegyzetek)
   Mikes Kelemen Törökországi levelei
    
  • Anyahonlap:
   www.konyv-e2.hu
  • Formátum: az eredeti nyomtatott oldalak látványa.
  • Képforrás: Torontói Egyetem.
  • PDF előállítója: P.Z.G. - Könyv-e.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
  • Terjedelem: 380 oldal.
  • PDF verzió: 1.5 (AcrobatReader 6.x)
  • Mérete: 128 568 666 bájt.
  • Letöltés innen: magyar_remekirok_05.pdf   

  Magyar remekírók 21. kötet - Czuczor Gergely költői munkái

  •  Magyar remekeírók - A magyar irodalom fő művei - 21. kötet:
   Czuczor Gergely költői munkái
   (Kiadás: Budapest, Franklin-Társulat 1903)
  • Tartalom:
   (Bevezetés)
   ...
   (részletes tartalomjegyzék a könyv végén)
    
  • Anyahonlap:
   www.konyv-e2.hu
  • Formátum: az eredeti nyomtatott oldalak látványa.
  • Képforrás: Torontói Egyetem.
  • PDF előállítója: P.Z.G. - Könyv-e.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
  • Terjedelem: 320 oldal.
  • PDF verzió: 1.5 (AcrobatReader 6.x)
  • Mérete: 70 703 954 bájt.
  • Letöltés innen: magyar_remekirok_21.pdf   

  Magyar remekírók 34. kötet - Petőfi Sándor munkái (II. kötet)

  •  Magyar remekeírók - A magyar irodalom fő művei - 34. kötet:
   Petőfi Sándor munkái (II. kötet)
   (Kiadás: Budapest, Franklin-Társulat 1906)
  • Tartalom:
   Kisebb költemények 1847-1849
   (részletes tartalomjegyzék a könyv végén)
    
  • Anyahonlap:
   www.konyv-e2.hu
  • Formátum: az eredeti nyomtatott oldalak látványa.
  • Képforrás: Torontói Egyetem.
  • PDF előállítója: P.Z.G. - Könyv-e.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
  • Terjedelem: 346 oldal.
  • PDF verzió: 1.5 (AcrobatReader 6.x)
  • Mérete: 78 779 428 bájt.
  • Letöltés innen: magyar_remekirok_34.pdf   

  Magyar remekírók 43. kötet - Arany jános munkái (III. kötet)

  •  Magyar remekeírók - A magyar irodalom fő művei - 43. kötet:
   Arany János munkái (III. kötet)
   (Kiadás: Budapest, Franklin-Társulat 1903)
  • Tartalom:
   Toldi
   Toldi szerelme
   Toldi estéje
    
  • Anyahonlap:
   www.konyv-e2.hu
  • Formátum: az eredeti nyomtatott oldalak látványa.
  • Képforrás: Torontói Egyetem.
  • PDF előállítója: P.Z.G. - Könyv-e.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
  • Terjedelem: 428 oldal.
  • PDF verzió: 1.5 (AcrobatReader 6.x)
  • Mérete: 121 820 938 bájt.
  • Letöltés innen: magyar_remekirok_43.pdf   

  Magyar remekírók 48. kötet - Szigligeti Ede színművei (II. kötet)

  •  Magyar remekeírók - A magyar irodalom fő művei - 47. kötet:
   Szigligeti Ede színművei (II. kötet)
   (Kiadás: Budapest, Franklin-Társulat 1904)
  • Tartalom:
   (Bevezetés)
   Rózsa
   Liliomfi
   A házassági három parancs
   A nőuralom

    
  • Anyahonlap:
   www.konyv-e2.hu
  • Formátum: az eredeti nyomtatott oldalak látványa.
  • Képforrás: Torontói Egyetem.
  • PDF előállítója: P.Z.G. - Könyv-e.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
  • Terjedelem: 294 oldal.
  • PDF verzió: 1.5 (AcrobatReader 6.x)
  • Mérete: 108 818 082 bájt.
  • Letöltés innen: magyar_remekirok_48.pdf   

  Magyar remekírók 54. kötet - Magyar népdalok

  •  Magyar remekeírók - A magyar irodalom fő művei - 54. kötet:
   Magyar népdalok
   (Kiadás: Budapest, Franklin-Társulat 1906)
  • Tartalom:
   (Bevezetés)
   ...
   (részletes tartalomjegyzék a könyv végén)
    
  • Anyahonlap:
   www.konyv-e2.hu
  • Formátum: az eredeti nyomtatott oldalak látványa.
  • Képforrás: Torontói Egyetem.
  • PDF előállítója: P.Z.G. - Könyv-e.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
  • Terjedelem: 336 oldal.
  • PDF verzió: 1.5 (AcrobatReader 6.x)
  • Mérete: 95 228 297 bájt.
  • Letöltés innen: magyar_remekirok_54.pdf   

  Magyar remekírók 55. kötet - Magyar népballadák

  •  Magyar remekeírók - A magyar irodalom fő művei - 55. kötet:
   Magyar népballadák
   (Kiadás: Budapest, Franklin-Társulat 1906)
  • Tartalom:
   (Bevezetés)
   ...
   (részletes tartalomjegyzék a könyv végén)
    
  • Anyahonlap:
   www.konyv-e2.hu
  • Formátum: az eredeti nyomtatott oldalak látványa.
  • Képforrás: Torontói Egyetem.
  • PDF előállítója: P.Z.G. - Könyv-e.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
  • Terjedelem: 230 oldal.
  • PDF verzió: 1.5 (AcrobatReader 6.x)
  • Mérete: 51 183 705 bájt.
  • Letöltés innen: magyar_remekirok_55.pdf   

    A "Magyar remekírók" sorozat összes kötete elérhető itt:

  • A Könyv-e2.hu DVD-csomag
   a legteljesebb értékű
   magyar elektronikus-könyv gyűjtemény!

   Megtalálható rajta a magyar kultúra kiemelkedő östörténeti dukumentumai és leírásai hasonmásban, úgy mint pl. őstörténeti krónikák, legrégebbi magyar biblafordítások, alapítólevelek, kézzel festett kódexek. Továbbá irodalmi alkotások, néprajzi leírások, lexikonok, térképek, folyóiratok és minden hasznos dolog megtalálható rajta és általa. Közvetlen tárolásban több, mint négyszáz kiadvány érhető el elektronikusan, de netkapcsolat esetén, több mint tízezer fölöttire bővül eme legteljesebb értékű elektronikus kiadvány gyűjtemény!
  • Mindez elérhető 2 darab kétrétegű-DVD-korongon, mely sorszámmal és borítóval ellátott tokba van helyezve. Az ára 7000 forint, mely előre utalás esetén a postaköltséget is tartalmazza. (A korábbi támogatók ingyen megkapják, ha jelzik levélben a címüket és igényüket.) A DVD-k tartalma szerzői jogvédett, elektronikus rendszerekben az engedélyem nélküli közzétételük tilos!
  • OTP BANK
   Bankszámlaszám:
   Péli Zoltán Gábor
   11773322-01219160
  • Megrendelhető: konyve2@indamail.hu

   Borovszky Samu szerk.: Magyarország vármegyéi és városai

  •  Borovszky Samu közreműködésével készült el a Magyarország vármegyéi és városai monográfia-sorozat 26 részéből 25. Halála miatt nem vett részt a Somogy kötet szerkesztésében. Az első kötet 1896-ban jelent meg..
    "Egy lelkes és bátor írói gárda óriási munkára vállalkozott. Megírja Magyarország történetét és jelenkorát vármegyénkint, városonkint, olyan kiterjedésben, olyan részletességgel, a minőre nincs példa a gazdag külföldi irodalomban..."
  • Formátum: az eredeti nyomtatott oldalak látványa.
  • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
  • PDF verzió: 1.5 (AcrobatReader 6.x)
  •  
  • Anyahonlap:
   www.konyv-e2.hu
    
  • Borovszky Samu szerk.: Magyarország vármegyéi és városai - Pest-Pilsi-Solt-Kiskun vármegye 1. kötet
  • Terjedelem: 510 oldal.
  • Mérete: 244 684 466 bájt.
  • Letöltés innen:
   Borovszky_Pest_Pilis_Solt_Kiskun_1.pdf   

    
  • Borovszky Samu szerk.: Magyarország vármegyéi és városai - Pest-Pilsi-Solt-Kiskun vármegye 2. kötet
  • Terjedelem: 584 oldal.
  • Mérete: 325 929 165 bájt.
  • Letöltés innen:
   Borovszky_Pest_Pilis_Solt_Kiskun_2.pdf   

    
  • Borovszky Samu szerk.: Magyarország vármegyéi és városai - Bács-Bodrog vármegye 2. kötet
  • Terjedelem: 626 oldal.
  • Mérete: 273 617 235 bájt.
 • Elérhetőség innen: Könyv-e2.hu DVD-csomag!
   
 • Borovszky Samu szerk.: Magyarország vármegyéi és városai - Heves vármegye
 • Terjedelem: 716oldal.
 • Mérete: 307 049 865 bájt.
 • Elérhetőség innen: Könyv-e2.hu DVD-csomag!
 •  Sylvester János: Újtestamentum magyar nyelven   (1541)

  •  Sylvester János készítette el az első teljes terjedelmében máig fenntmaradó és egyben korszerű, tudományos kritikát kiálló Újtestamentum fordítást, amely hazai nyomdában készült 1541-ben, és ez nyomda már 1537 óta működött Újsziget-en (ma Sárvár-hoz tartozik), melynek nyomdászmestere Abádi Benedek volt.
  • Sylvester Jánossal kezdődik a magyar nyelvtudomány és a törekvés az egységes helyesírásra. És mindezek közben ő fedezte fel, hogy a magyar nyelv alkalmas a görög-latin időmértékes versformákra, és a XVI. században oly hibátlan hexametereket és pentametereket írt, hogy a deákos verselés klasszikus korszakában, tehát a XVIII. század végén is csodájára jártak. Erazmustól tanulja, hogy a Biblia közkeletű latin fordítása, a Vulgata (amelyet még az ókor és középkor határán Szent Jeromos ültetett át héberből és görögből az akkor még élő latin nyelvre) tele van félreértésekkel, pontatlanságokkal, torzításokkal. Aki tehát érteni akarja a szent iratokat, annak vissza kell nyúlnia az eredeti szövegekhez. Megfogalmazódik hát benne az Újtestamentum magyarra fordítása. Ehhez azonban nem volt elegendő a "szent nyelvek" alapos ismerete, tisztáznia kellett a maga számára a magyar nyelv törvényszerűségeit is.
    Nádasdy Tamás befolyásos nagyúr sárvári otthonában úgy pártolja a költészetet, művészeteket, tudományokat, mint az olasz reneszánsz uralkodók. Nádasdy alkalmas arra, hogy felismerje Sylvester értékét. Azonnal rábízza a sárvári iskolát, vállalja az Újtestamentum-fordítás anyagi támogatását, nyomdát szervez a Sárvár melletti Újszigeten, amelynek úgyszintén Sylvester lesz a vezetője. Ez időben pedig a nyomda egyben könyvkiadó vállalatot is jelent. Sylvester tehát taníthat, bővítheti az alárendelt tanítómesterek tudását is, írhat, fordíthat, könyveket adhat ki. Nádasdy Sárvára a kor magyar szellemi központja, és ott Sylvester János a szellemi vezéralak. Sylvester óriási és a kor tudományos színvonalán álló teljesítménye lett a legfontosabb előkészítője a teljes magyar Bibliának, amelyet majd a század végső évtizedére készít el Károli Gáspár. Sylvester egyszerre tudományosan pontos, de közben megtartja szamosháti i-ző tájszólását, amelyet élőszóban is beszélt. A fordítás hatalmas fordulatot jelent a magyar irodalmi nyelv történetében. Már csak azért is, mert munka közben a fordítónak tisztáznia kell a magyar nyelv törvényszerűségeit és a nyomtatott szöveg egységéért a helyesírás szabályait. Így válik Sylvester a magyar nyelvészet tudományos előfutárává is. És ami költészettörténeti szempontból a legérdekesebb: a fordító az egyes részekhez magyarázó szövegeket ír versekben, felismervén a nyelv prozódiai (szöveghullámzásbeli) törvényeit. Ráismer a nyelv vizsgálata közben, hogy magyarul ugyanúgy lehet antik verslábakban verseket írni, akár görögül és latinul. Mivel korát messze megelőzte, így évtizedeknek és évszázadoknak kellett eltelnie, hogy munkásságának eredendő értékét felfedezzék. Túl korai előfutár volt, s habár hatott kortársaira is, egy évezred negyede kellett, hogy tudósként is, költőként is időszerű legyen. Olvassuk őt hát ma is, mert még mindég időszerű! Ha jobban hathatott volna kortársaira és a következő korra, ami Magyarország akkori szétszaggatott állapotát illeti, akkor a mai irodalmi nyelv az ő nagy műveltségű népi nyelve lenne, s nem a mesterségesen kialakított ma használatos "mekegő-magyar"! Sylvester János nyelve sokkal közelebb áll a szívemhez, és az általam is ma is beszélt nyelvhez:
    Úlj Testamentu Magyar nyelven mellyet az Görög és Diák nyelvből ahonnan fordíjtand az Magyar népnek Keresztyén hütben valo ippülisire
  • Formátum: a digitalizálás a hasonmás-faximile kiadványból készült, méghozzá megőrizve annak eredeti részletgazdag képét. Érdemes mindenkinek elolvasni-végigolvasni az eredeti magyar-nyelvű szöveget!
  • Képforrás: IA.
  • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
  • Terjedelem: 768 oldal.
  • PDF verzió: 1.5 (AcrobatReader 6.x)
  • Mérete: 307 224 518 bájt.
  • Letöltés innen: Sylvester_Janos_Ujtestamentum.pdf   

   Károli Gáspár Bibliafordítása
     -   A   MI URUNK JESUS CHRISTUSNAK UJTESTAMENTOMA (1685-ös kiadás)

   Károli Gáspár: Szent Biblia   (1852-es kiadás)

  •  Szent Biblia, azaz istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent írás. Magyar nyelvre fordíttatott Károli Gáspár által. Köszegen. Reichard Ádolf Költségével s Betüivel. 1852.
  • Digitalizált hasonmás kereshető formátumban!
   Képforrás: IA.
    
  • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet, kétrétegű-PDF.
  • Terjedelem: 1366 oldal.
  • PDF verzió: 1.5 (AcrobatReader 6.x)
  • Mérete: 109 516 856 bájt.
  • Letöltés innen: Karoli_Biblia_1852.pdf   

   Káldi György: Szent Biblia   (1626)

  •  Káldi György az esztergomi érsekségnek helyet adó Nagyszombatban született 1573-ban. 1595-ben Bécsben tanult teológiát, majd pappá szentelték. Pázmány Péter pártfogoltjaként 1598-ban Rómába ment, ahol belépett a jezsuita rendbe. 1625-ben Pázmány támogatásával megalapította, és nyomdával szerelte fel a pozsonyi kollégiumot, amelynek haláláig rektora volt. A bécsi udvar és Bethlen Gábor bizalmát egyformán élvezte. Pázmány felszólítására és rendi beosztásban dolgozott szentírásfordításán. Első kézirata 1605-1608 között készült korábbi kísérletek felhasználásával. Az 1626-ban Bécsben jelent meg az első teljes katolikus magyar nyelvű Szent Biblia. Káldi Pozsonyban halt meg 1634-ben.
  • A protestáns Vizsolyi (1590) Bibliának 1626-ban készült el katolikus megfelelője, a Káldi György által a latin Vulgatából fordított Szent Biblia. Ennek hatása és elterjedése sokáig meg sem közelítette a Károli-féle fordításét, minthogy a katolikus egyház továbbra sem helyeselte, hogy laikusok papi értelmezés nélkül maguk olvassák a Bibliát. A Káldi fordítás viszonylag kis példányszámban jelent meg, így Káldi nyelvezete - mely Károliéhoz ugyan nem hasonlítható, mégis szép stílusú volt -, nem vert gyökeret sem a nép, sem a költészet nyelvében. Mikorra például a 2. kiadása több mint egy évszázad múlva megjelent (Nagyszombat, 1732), a Vizsolyi Bibliát már tizenkétszer nyomtatták ki.
  • Káldi Biblia mai nyelvezetben:
   http://kaldibiblia.netii.net/
  • A digitalizált 1626-os kiadás elérhetősége lentebb található!
    
  • Anyahonlap: OSZK DK
  • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
  • Megjegyzés: az eredetiből itt az 1.-2. számozott oldal hiányzik.
  • Terjedelem: 1278 oldal.
  • PDF verzió: 1.3 (AcrobatReader 4.x)
  • Mérete: 177 047 615 bájt.
  • Letöltés innen: http://oszkdk.oszk.hu/storage/00/00/07/11/dd/1/rmk1_551_11.pdf   
  • http://oszkdk.oszk.hu/DRJ/711

   Magyar Benigna imádságoskönyve (Festetics-kódex) (1493)

  •  A Festetics-kódex a középkorból ránk maradt legszebben díszített magyar nyelvű kézirat. Eme imádságoskönyvet Kinizsi Pál felesége, Magyar Benigna számára állítottak össze a nagyvázsonyi pálos kolostorban. A kolostort Kinizsi alapította 1483-ban, fennmaradását gazdag adományokkal biztosította. A szerzetesek valószínűleg hálájuk jeléül ajándékozták meg az alapító feleségét a reprezentatív pergamenkódexszel, melynek első oldalán a Kinizsi család címere, második oldalán a Kinizsi és a Magyar család címere látható. A kézirat törzsszövegét egy kéz másolta. Keletkezési ideje a „Pál uram betegségéről zerzett imádság” alapján állapítható meg.. A kódex további sorsáról mindössze annyit tudunk, hogy valamikor a 18. század végén a Festeticsek keszthelyi könyvtárába, majd 1947-ben az Országos Széchényi Könyvtárba került. Nevét a Festetics családról kapta.
  • A kódex tartalma:
    Az imádságoskönyv legterjedelmesebb tartalmi egysége egy hivatalos egyházi szöveg, Szűz Mária kis zsolozsmája. A Mária-officiumot Európa-szerte a rendes napi zsolozsma mellett imádkozták. Emellett magánimádságok is olvashatók a kötetben. Ilyen a "Pál uram betegségéről szerzett imádság", amely alapján megállapíthatjuk a kódex keletkezési idejét. A "Pál uram" megnevezés Kinizsi Pált jelöli, aki 1492-ben súlyos betegségben szenvedett. A gyógyulását kérő imádságot feltehetőleg minden pálos kolostorban mondták. Kinizsi, miután betegségéből felépült, még két évig élt: 1494 november 20-án hunyt el. A betegség és az elhalálozás időpontja alapján a kódex 1493 körül keletkezhetett. A kötetben olvasható Petrarca hét bűnbánati zsoltárának első magyar nyelvű fordítása. A kódex utolsó tartalmi egysége János evangéliumának az eleje (1,1-14.). A szöveget utólag másolták be a kötet végére, az eredetileg üresen maradt oldalakra.
    
  • Anyahonlap: OSZK DK
  • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
  • Terjedelem: 214 oldal.
  • PDF verzió: 1.4 (AcrobatReader 5.x)
  • Mérete: 212 108 508 bájt.
  • Letöltés innen: http://oszkdk.oszk.hu/storage/00/00/18/35/dd/1/pdf/high.pdf   
  • http://oszkdk.oszk.hu/storage/00/00/18/35/dd/1/html/index2.htm

   Arany László: Magyar népmesék

  • Arany László 1844-ben született, Arany János gyermekeként. Székelyföldön gyűjtött népmeséit 1862-ben adta ki Eredeti népmesék címen. Az Arany László népmese-gyűjteményéből harmincegy mesét tartalmazó kitűnő válogatást olvashatunk itt, többsége kedvenc és ismert darab (A kiskakas gyémánt félkrajcárja, Babszem Jankó, A kis gömböc, A kis ködmön, A szomorú királykisasszony, A kóró és a kismadár, Fehérlófia stb.). Arany László megtartotta a mesék eredeti szerkezetét és mondanivalóját, és ízes stílusban, igazi mesemondóként "tolmácsolja" azokat.
  • Terjedelem: 182 oldal.
  • Formátum: 148x210 mm (A5).
  • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható!
  • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
  • Mérete: 631 574 bájt.
  • Letöltés innen: Arany_Laszlo_Magyar_nepmesek.pdf   

   Gárdonyi Géza: Egri csillagok

  • Az Egri csillagok Gárdonyi Géza regénye (1899), az egyik legismertebb magyar történelmi regény. Az író maga e művét legjobb alkotásának tartotta. A mű alcíme Bornemissza Gergely élete. S a főhős regényes történésein keresztül betekintést kapunk a török kor világába itt a hajdani Magyarországon.
  • Terjedelem: 566 oldal.
  • Formátum: 148x210 mm (A5).

   Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem

  • Zrínyi Miklós (1620-1664) költő, hadvezér és politikus. A Szigeti veszedelem 1645-1646 telén született, melyben a szerző dédapjának, a szigetvári hősnek 1566-os várvédelmét dolgozta fel témaként. A nagyszabású hősköltemény azt szándékozta a nemesség számára megmutatni, hogy az egész magyarságnak fel kell emelkednie a szigetváriak magaslatára, s akkor a török hódítók sorsa is megpecsételődik. A mű történelmi hátterében az állt, hogy az ország több részre szakadt, s a magyar főurak egy rész nem foglalkozott a nemzet sorsával, ami által a török veszély egyre komolyabb lett. Ha azonban a nemzeti összefogás megszületik, győzelem érhető el és az ország megszabadul az idegen elnyomatók alól. Ekép a mű a mának is szól történelmi üzenetként. "Kötelező olvasmány"!
  • Terjedelem: 200 oldal.
  • Formátum: 148x210 mm (A5).
  • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható!
  • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
  • Mérete: 596 356 bájt.
  • Letöltés innen: Zrinyi_Miklos_Szigeti_veszedelem.pdf   

   Péli Zoltán Gábor: Corona Stephani

  • "A történelmi magyar Alkotmány többévezredes fejlődés eredménye; gyökerei, alaptételei az őshazába nyúlnak vissza, addig a korig, amikor az emberiség első ismert törvénykönyve létrejött. Arra is választ kapunk, hogy a Szent Koronát miért is nevezik Szent Istvánnak, noha ez az utolsó fejedelmünk látomása által lesz az, AMI."
    (Megjegyzés: a "Corona Stephani" tulajdonképpen egy szójáték, s "Istváni Korona"-t jelentene, utalva arra a legendás történetre miszerint Géza fejedelem templomában megjelenik az első század vértanú Szent Istvánja kezében a Szent Koronával; tulajdonképpen eme történet miatt lesz Géza a keresztségben István, s elrendeli hogy fiát Vajkot is e néven kereszteljék. A később szentté váló korona így lesz "Szent István koronája" !)
  • A könyv alcíme: A Koronakutató Konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata.
  • Terjedelem: 72 oldal + borító (Képmelléklet a könyv közepén 16 oldalnyi terjedelemben.)
  • Formátum: 148x210 mm (A5).
  • ISBN 963 212 608 4
  • Nyomtatásban megjelent 2003-ban.
  • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható.
  • PDF verzió: 1.6 (Acrobat Reader 7.x)
  • Mérete: 9 724 295 bájt.
 • Elérhetőség innen: Könyv-e2.hu DVD-csomag!
 • Figyelem ! Az eredeti nyomtatott változatot akár meg is rendelheti: itt.
 •  Pelzo - Szent Imre emlékezetének templomában

  • Alcím: Vadkert felöl félúton
  •  A könyv tartalmából:
    Majd ezer évvel ezelőtt az Árpád-házi királyok ősi vadászhelyén kezdődött a történet. Az ifjú herceg koronázása előtt pár nappal merénylet áldozata lett. A súlyosan megsebesülő utód házának utolsó tagja, hazájának utolsó reménysége. Életét már nem tudták megmenteni a vele az ország szívébe igyekvők. Mégis a mennyeknek országában az övé lett a korona. S így került a Szent Korona s vele együtt egész Magyarország örökre az Égkirálynő oltalmába.
    Az ősi Soltvadkert (Vadkert), az ősi Soltszentimre (Szentimre) valamint az ősi Esztergom (eredeti nevén Esztergam) területén egy olyan történet zajlott le, amely Magyarország legutóbbi évezredét a legmesszebbmenőkig meghatározta - s erről az elfeledett történetről szól a könyv a mának.
    S egyben megérthetjük az ősi templom máig tartó csodáját: a fénybevetülést... Szentimre földjén elhelyezkedő pusztatemplomon keresztül nemcsak az Árpád-házi királyok vadászhelyéhez jutunk el, hanem az ősi jelek üzenetein keresztül kibontakoznak a magyar nemzet történeteinek érdekességei. S végre érthetővé válik a Szent Korona "felajánlása", címerünk tartalmi eredete, s az is, hogy Magyarországot miért nevezik az "Isten országának".
    Egy igaz megható történet nemcsak a magyarok, hanem a nagyvilág számára is.
  • Terjedelem: 120 oldal (ebből 20 színes) + borító.
  • Formátum: A5 (148x210 mm)
  • ISBN 963 219 076 9 (Első kiadás - 2005)
    
  • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet !
  • PDF verzió: 1.6 (Acrobat Reader 7.x)
  • Mérete: 50 032 786 bájt.
  • Elérhetőség innen: Könyv-e2.hu DVD-csomag!
  • Az eredeti nyomtatott változatot akár meg is rendelheti: itt.

   Pelzo - Géza fejedelem Esztergoma

  • "E könyv betekintést nyújt Géza fejedelem Esztergomába. S magyarázatot találunk, hogy miért nem volt ellentét az ősmagyar és a keresztényi hit között Géza uralma alatt. Ha megvan a Templom, megvan Szent István király születési helye is, mellette." - így szólt hajdanán e könyv ajánlója.
    Igen, még megvan, azaz még ma is áll az a kicsiny terem, melyben István királyunk született, s ennek társaságában, szomszédságában szintén felfedezhető Géza fejedelem temploma, más szóval az esztergomi első templom, ahol a Szent Koronával az első koronázás történt !
    A Corona Stephani című könyvben mégtöbb azonosságot fedezhetünk fel a Képes Krónikában szereplő - s ide vonatkozó -miniatúra és a mai várkülső-, várbelső állapota között.
    
  • Terjedelem: 44 oldal fotókkal, rajzokkal illusztrálva.
  • Formátum: 148x210 mm (A5 ).
  • ISBN 963 204 884 9
  • (Első kiadás - 2002)
  • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
  • PDF verzió: 1.6 (Acrobat Reader 7.x)
  • Mérete: 9 732 779 bájt.
  • Letöltés innen: Gfeszt.pdf   
  • Figyelem ! Az eredeti nyomtatott változatot akár meg is rendelheti: itt.

   Pelzo - Az igaz hit útja az életfa által

  • Hajdanán egy egészen más gondolatai rendszeren alapult világunk. Ebből egy faldarab tovább él Géza fejedelem korából Esztergomban. Üzen a mának, hordozza a múltat, jelzi a jövőt. A régiek tudásával az idők távlatából újjáteremti a valóságot, s közelebb hozza azt a világot melyben élnünk kell. S választ kapunk arra is, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk és mi végre vagyunk e világon.
  •  "E könyvben elfeledett múltunk tárulkozik elő." Ennek jegyében a szerző végigvezeti az olvasót a királyság, a Szent Korona és a magyar nyelv, a keresztény hitvilág évszázadokon átívelő folyamatán. (Magyar Demokrata 2003. szeptember 11.)
    
  • Terjedelem: 214 oldal (ebből 38  színes).
  • Formátum: A5 (148x210 mm)
  • Második, javított és képekkel bővített kiadás! - 2008
    
  • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet !
  • PDF verzió: 1.6 (Acrobat Reader 7.x)
  • Mérete: 45 107 975 bájt.
  • Elérhetőség innen: Könyv-e2.hu DVD-csomag!
  • Figyelem ! Az eredeti nyomtatott változatot akár meg is rendelheti: itt.

   Tácsi István: A magyarok Istene, Az ősi-napisten újra fénylik

  • A szerző szavaival élve:
   „A magyar nemzet történelme, mint Indoeurópa dicsõ õstörténete oly fényes, oly magasztos, és annyira meghamisított, hogy a történelmi olvasókönyvemet nem egyszerűen az ilyen tartalmú kiadványok számának szaporítására szántam. Miként az elõszavában is kifejtem, a nemzet és a világ történészeinek az összefogására, a történelemtudomány legkisebb közös nevezõjének szánva, egy közös gondolkodás szándékának elindítása érdekében került kiadásra.
   Az nem lehet tovább járható út, nem a nemzet megmentését szolgálja, ha a hivatásos és az alternatív történészek, ahányan annyiféleképpen írnak a nemzetünkrõl, benne elsõsorban az õstörténelmünkrõl. Ha a legrövidebb idõn belül nem lesz egy, a valóság igazságára épülõ egységes koncepciójú és hivatalosan elfogadott magyar nemzeti történelmünk, a nemzetünk nem lesz képes fennmaradni. A történelemtudatunk igaz feltárása nélkül nincs jövõnk. A helyes filozófiai felfogás kimondja, hogy minden létezõ dolog csak egy igaz felfogásában létezhet tartósan. Minden más szándék, így a történelmi sokszínűség is, a nemzet megosztási szándékát szolgálja.”
  • Formátum: HTML-oldalak.
    
  • Anyahonlap: www.fiberweb.hu/taara/   
  • Tácsi István kétkötetes könyvének néhány jellemző fejezetét szívesen ajánlom olvasásra mindenkinek, de a szerzőtől akár a bővebb tartalmú nyomtatott könyv, könyvek is beszerezhetőek!

   Kurt G. Büchel: Öngyógyítás az energiavonal áramoltatásával
          (Ősrégi néptudomány a távol-keletről)  [Fordította: Nagy Csaba]

  • "Az egészségünk érdekében
   A természetgyógyászok már régóta figyelmeztették a nyilvánosságot a gyógyszergyártók tisztességtelen üzleteiről. Mára már bebizonyosodott, hogy a gyógyszergyáraknak nem a meglevő betegségek leküzdése, hanem azok terjedése a pénzügyi érdekük. Tehát az "üzlet a betegségekkel" gazdaságosabb, mint azok megszüntetése. Ezért a gyárak 95%-ban, melyek a piacról élnek, egyáltalán nem gyógyító szereket állítanak elő. Az azonban biztos, hogy minden egyes termékük több, nem kívánt mellékhatást von maga után. A panaszokat nem enyhítik ezek a gyógyszerek, és az sem érdekel senkit sem, mi a betegség okozója..."
  • "Van-e a kéznek gyógyító ereje?
   Igen, ezt hiszem, és meg vagyok róla győződve! Mindenki, akinek valamije fáj, ösztönösen ráteszi beteg testrészére a kezét. Mindegyik anya a kezével hűsíti gyermeke lázas fejét, és a hasfájós csecsemő hasát is a kezével simogatja. Gondoljunk az ősrégi kifejezésre "kezelés", ahol szintén a kéz a gyógyító eszköz. Az orvosok is először a kezükkel vizsgálják meg a beteget, mielőtt bármilyen orvosi eszközt vennének el . Az én időmben az orvosok a pulzust a kezükkel mérték, és a testemet is végigtapogatták, hogy rájöjjenek, mi fáj. A bibliában is a szentek a kezüket tették a betegek feje fölé, hogy megmentsék őket a földi gyötrelmektől..."
  • Nekem, mint szerkesztőnek az "új áramoltatása" című fejezet tetszik a legjobban. S megjegyzem még, hogy valamikor mi magyarok nemcsak a kezelés szavával voltunk tisztában, hanem magukkal ezekkel a praktikákkal is, mint "távol-keleti" nép.
  • Terjedelem: 76 oldal.
  • Formátum: 210x297 mm (A4).
  • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható!
  • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
  • Mérete: 802 345 bájt.
  • Letöltés innen: JEK.pdf   
  • Ajánlott honlap: www.energia-lap.hu

   Szabó Gergő: A gízai Nagy Piramis

  • "Egyiptom a világ egyik legrégibb civilizációja. Az évezredek folyamán számos lenyűgöző és egyedülálló alkotás látta meg a napvilágot a „fáraók földjén”. Kétségkívül a legmaradandóbb művek az építészetben születtek. Ki ne hallott volna a piramisokról, a templomokról és az obeliszkekről? Már az ókorban csodájára jártak ezeknek az építményeknek. Korukat tekintve akad köztük olyan, ami akkor több 1000 éves volt, amikor a görög városállamok megszülettek. Szinte minden országnak van egy jelképe, szimbóluma, ami alapján bárki megnevezi az adott államot. Ilyen például Magyarországnak a Parlament, Franciaországnak az Eiffel-torony, Nagy-Britanniának a Big Ben, Oroszországnak a Kreml, Olaszországnak a Kolusszeum, Egyiptomnak pedig a piramisok..." - így kezdődik a könyv, mely könnyed nyelvezetével, s színes képeivel remekül mutatja be a gízai nagy piramisra vonatkozó elméleteket és elgondolásokat. Mindenképpen olvasásra ajánlott a téma szerelmeseinek ugyanúgy, mint azoknak is, akik először szeretnének eme ősi építészeti örökség felől többet tudni !
  • A szerző a tanulmánykötetet folyamatosan bővíti és javítja. Az itt közölt kiadvány utolsó módosításának dátuma: 2008-07-07.
  • Terjedelem: 77 oldal.
  • Formátum: 210x297 mm (A4).
  • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható.
  • PDF verzió: 1.4 (Acrobat Reader 5.x)
  • Mérete: 11 226 668 bájt.
  • Letöltés innen: AGizaiNagyPiramis.pdf   
  • A szerző honlapja: tttweb.hu

   Anonymus: Gesta Hungarorum

  •  Anonymus Gesta Hungaroruma az első fennmaradt magyarországi latin történeti elbeszélés. Az előbeszédben szól a szerző önmagáról, de nevét nem árulja el, ezért Anonymusnak (Névtelennek) nevezzük. Talán nevének kezdőbetűjét rejti a "P. dictus magister" (P-nek nevezett mester) szövegkezdet. A szerző III. Béla [uralk. 1172-1196] jegyzője volt, aki regényes történeti művében írta meg Magyarország királyainak és nemeseinek származását, az Álmos-Árpád előtti kor Scytihia-ját illetve ebben az új hazában való újbóli megtelepedést. A jelenleg is létező földrajzi és településneveknek érdekes vonulatú történelmi eredetet tulajdonít. A pergamenre írt Geszta teljes terjedelmében még ma is létezik.
    
  • A Gesta Hungarorum első lapjának hasonmása.
  • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható oldal.
  • PDF verzió: 1.6 (AcrobatReader 7.x)
  • Mérete: 1 458 635 bájt.
  • Letöltés innen: Anonymus.pdf   
    
  • A Gesta Hungarorum latin nyelvű átirata.
  • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható, gyors webnézet.
  • Terjedelem: 53 oldal.
  • PDF verzió: 1.5 (AcrobatReader 6.x)
  • Mérete: 6 174 791 bájt.
  • Letöltés innen: lat-ch1.pdf   
    
  • A Gesta magyar fordításban: (MEK)
   Anonymus: Gesta Hungarorum (ford. Pais Dezső)   

   KÉZAI SIMON Magyar krónikája

  • Kézai Simon Magyar krónikája
   Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Császár Mihály. (Jelen könyv az 1901-ben megjelent kiadás digitális közlése.)
  • A legrégibb megmaradt egyetemes magyar történelmet veszi az olvasó a kezébe Kézai Simon mesternek, IV. (Kun) László hű udvari papjának a művében. A magyar történelmet a hunok bejövetelével kezdi, s egészen saját koráig 1280-al bezárólag folytatja. Külön fejezetben a jövevény nemes családokat sorolja fel. A mű korának legkiválóbb latinságával született. Eme száz évvel ezelőtti fordításhoz mellékelt jegyzetekkel nem minden esetben kell egyetértenünk manapság, mert az igazság szálai Kézai művében rejlenek, ki nemcsak közelebb élt az adott korhoz, hanem számára még több eredeti dokumentum is létezett ! A "Magyarok krónikájának" kiválóságát jelzi, hogy az 1358-as keltezésű úgynevezett "Képes krónika" egyik legfontosabb alapművé éppen Kézai Simon mester munkáját (vagy annak közös ősét) használja fel, s egészíti ki további érdekes történeti szálakkal.
  • Terjedelem: 76 oldal.
  • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
  • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
  • Mérete: 8 059 313 bájt.
  • Letöltés innen: Kezai.pdf    (fordította Császár Mihály)

  • A mű egy másik fordításban: (MEK)
   Kézai Simon mester Magyar Krónikája (ford. Szabó Károly)   

  • "Kézai Simon Magyar krónikája" latin nyelvű szövegrészletének digitális közlése egy 1883-as kiadásban.
  • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
  • Terjedelem: 50 oldal.
  • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
  • Mérete: 5 620 234 bájt.
  • Letöltés innen: lat-ch2.pdf   

    
  • A Kézai-féle krónika első lapjának hasonmás képe egy száz évvel ezelőtti könyvből.
  • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
  • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
  • Mérete: 544 202 bájt.
  • Letöltés innen: Kezai_latin_lap.pdf   

   Képes Krónika - CHRONICA PICTA   (1358)

  •  Az 1358-as keltezésű Képes Krónika a magyar régmúlt egyik legbecsesebb történelmi, irodalmi és művészeti alkotása, a középkori miniatúrafestészet remeke. Ez a krónikakompozíció számos középkori szerző munkájára támaszkodik; végső formába öntése egyetlen író - minden valószínűség szerint -, Kálti Márk őrkanonok műve, aki az ősi királyok holttestének, dekrétumainak, okleveleinek és gestáinak hivatalos őre volt a székesfehérvári 'Szent István király' által építtetett bazilikában.
    A kódex összesen száznegyvenhét miniatúrát tartalmaz, ebből tíz nagyobb illusztráció, huszonkilenc kisebb, négy medalion formában, kilencvenkilenc iniciáléba foglalva és öt iniciálé kép nélkül.
    A Képes Krónikát a budapesti Országos Széchényi könyvtárban őrzik Clmae 404. jelzeten. A XV. században még Magyarországon volt, Mátyás király udvarában (ur. 1458-1490), ám a XVI. századtól kezdve a bécsi Udvari (majd Osztrák Nemzeti) Könyvtár állományához tartozott, ezért korábban Bécsi Képes Krónikának nevezték. Az 1932-ben megkötött velencei kultúregyezmény nyomán, 1934-ben került vissza Magyarországra.
  • Formátum: az eredeti krónikalapok tekinthetőek meg hasonmás alakban részletgazdag képeken.
  • A krónika magyar fordítása felolvasott változatban megtalálható: www.kepeskronika.net
  • Az eredeti krónikalapok másolati képei:
  • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
  • Terjedelem: 146 oldal.
  • PDF verzió: 1.6 (AcrobatReader 7.x)
  • Mérete: 87 953 835 bájt.
 • Elérhetőség innen: Könyv-e2.hu DVD-csomag!
   
 • A krónikalapok latinbetűs átirata:
 • Anyahonlap: Könyv-e.hu
 • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
 • Terjedelem: 148 oldal.
 • PDF verzió: 1.5 (AcrobatReader 6.x)
 • Mérete: 14 513 961 bájt.
 • Elérhetőség innen: Könyv-e2.hu DVD-csomag!
 •  Hess András: Chronica Hungarorum (1473)

  • Az első Magyarországon nyomtatott könyv Hess András budai műhelyében látott napvilágot 1473-ban. A Budai krónika néven közismert latin nyelvű mű a magyar nép történetét dolgozta fel a kezdetektől saját koráig. Hess András a mű előszavában maga írta le, hogyan és miért jött Rómából Magyarországra: Kárai László budai prépost, Mátyás király római követe hívta Budára, ahol ő 1472-ben berendezte Magyarország első nyomdai műhelyét. A költségeket maga Kárai állta. Hess nyomdájából a Chronica Hungarorumon kívül még két görög nyelvű munka latin fordítása került ki: Basilius Magnus A költők olvasásáról és Xenophon Socrates védőbeszéde című műve. Hess halála után nyomdája is megszűnt.
  • A Magyarok Krónikája (Chronica Hungarorum) több történeti mű összeolvasztása révén jött létre. A mű szerzője az Anjou-kor krónikái közül Kálti Márk Bécsi Képes Krónikáját és János budai minorita barát munkáját, valamint a Küküllei János által írt Nagy Lajos életrajzot használta fel; az 1382–1468 közti esztendőkre pedig vázlatos ismertetéssel egészítette ki. A krónika vége kétségtelenül Hess András munkája. Más nemzeteknél ritkán fordult elő, hogy első nyomtatványként világi könyveket jelentessenek meg, ez is utal magyarok gazdag történelmi hagyományára!
  • A nyomtatvány fejezetcímeit Hess sorkihagyással különítette el. A később kézzel befestendő iniciálék számára üresen hagyta a kezdőbetűket. A krónikát címlap nélkül nyomtatták, ez az úgynevezett ősnyomtatványok esetében igen elterjedt megoldás volt. A 70 leveles nyomtatvány számozás és ívjelzés nélkül egyetlen betűtípussal készült, valószínűleg 200-240 példányban. A Budai krónikáról is számos kéziratos másolatot készítettek. XV. sz-i kéziratos másolatok őrhelyei:
       Budapest, Eötvös József Kollégium könyvtára (Menestarffer-féle)
       München, Bayerische Staatsbibliothek (Schedel-féle)
       Wien, Österreichische Natinalbibliothek
  • Kezdetben kilenc - mára megmaradt - eredeti nyomtatott példánya volt ismeretes:
       Budapest, Országos Széchényi Könyvtár – Inc. 326.
       Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtára – Inc. 10.
       Kraków, Muzeum Narodowe, Zbiory Czartoryskich, Biblioteka – Inc. 55 (3).
       Leipzig, Universitätsbibliothek – Edit. vet. 1473, 14.
       Leningrad (Szentpétervár), Publicsnaja Biblioteka imeni M. E. Szaltykova-Scsedrina – Inc. 9. 4. 4. 12.
       Paris, Bibliothèque Nationale – Rés. m. M. 20.
       Praha, Univerzitní knihovna – Inc. 39. D. 14.
       Roma, Biblioteca dell'Accademia Nazionale dei Lincei – Biblioteca Corsiniana 53. F 25.
       Wien, Österreichische Natinalbibliothek – Inc. 5. F 35.
   Az Országos Széchényi Könyvtár példányát 1843-ban József főherceg, Magyarország nádora vásárolta a gyűjteménynek. Ma a nyomtatvány 10 példányáról van tudomásunk. A krónika értékét mutatja, hogy 1990-ben egy müncheni árverésen az addigi ismeretlenségből előkerült tizedik példánya 420 ezer márkáért kelt el, ez pedig a legmagasabb összeg, amit Németországban valaha is megadtak nyomtatott könyvért.
  • A Chronica Hungarorum fakszimiléjét (Horváth János magyar fordításával) megjelenésének 500. évfordulóján, 1973-ban újból kiadták.
  • Anyahonlap: OSZK Digitális Könyvtár
  • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
  • PDF verzió: 1.6 (Acrobat Reader 7.x)
  • Az OSZK őrizetében levő eredeti példány digitális változata jó minőségben:
   Mérete: 59 107 240 bájt.
   Terjedelem: 74 oldal.
   Letöltés innen: http://oszkdk.oszk.hu/storage/00/00/25/97/dd/1/dmek003933_200dpi.pdf   
  • Az OSZK őrizetében levő példány digitáls kiadása, Horváth János magyar fordításával:
   Mérete: 59 713 521 bájt.
   Terjedelem: 165 oldal.
   Letöltés innen: http://oszkdk.oszk.hu/storage/00/00/18/34/dd/1/pdf/high.pdf   

   Thuróczy János: Chronica Hungarorum   (1488)

  •  Thuróczy János Magyarok Kronikája című művének eredeti kézirata nem maradt fenn, hanem eme alkotását a végleges formájában az 1488-ban nyomtatásban megjelent Brünn-i és Augsburg-i kiadások által ismerjük. Magyarország történetét 1487-ig dolgozta fel.
    "Thuróczi János (Szentmihály?, 1435 k.-Buda?, 1488-89 k.): történetíró, Túróc vármegyei birtokos. 1467-től az országbíró, 1470-től a sági hiteleshely, 1475-ben Hásságyi István országbírói ítélőmester jegyzője, 1486-88-ban Drági Tamás ítélőmestere. Hásságyi biztatására a 80-as évek elején megírta II. (Kis) Károly történetét (Descriptio miserabilis casus Caroli regis cognomento Parvi nec non lugubre factum reginarum Hungariae), hogy a krónikairodalom hiányait kitöltse. Ehhez Lorenzo dei Monaci lat. költeményét ültette át prózára kibővítve a szájhagyománnyal. Drági kérésére 1486-87-ben átdolgozta a 14. sz.-i Krónikakompozíció hun történetét; kisebb módosításokkal és kiegészítésekkel átírta ennek elbeszélését 1342-ig, hozzácsatolta Küküllei I. Lajos életrajzát és az említett Kis Károly-történetet. Az 1386-1458 közötti időszakot önállóan dolgozta ki, a továbbiakról futó áttekintést ad 1487. aug. 17-ig. Függelékül csatolta Rogerius Carmen miserabiléját, melynek szövege csak innen ismert. A teljes mű (Chronica Hungarorum) 1488. márc. 20-án Drági Tamásnak ajánlva Brünnben, a 2. kiadás Theobald Feger budai könyvkereskedő megrendelésére Mátyás királynak ajánlva ugyanabban az évben jún. 3-án Augsburgban jelent meg."
  •  "A magyarországi megrendelésre kiadott, illetve főként magyarországi használatra szánt XV. századi nyomtatványok közül a világi tárgyú művek szerény kiállításban készültek. Kivételesen számos illusztrációval látott napvilágot Thuróczi János Chronica Hungarorum című munkájának két - brünni és augsburgi - kiadása. Az olmützi püspökséghez s 1469-től a magyar király fennhatósága alá tartozó Brünn városában megjelent első kiadás - melyet Konrad Stahel és Matthias Preinlein nyomdászok 1488. március 20-án fejeztek be - nemcsak a brünni sajtó legjelentősebb világi nyomtatványa, hanem a korai magyar könyvművészet egyik figyelemre méltó reprezentánsa. A brünni editio körülbelül 20x29 cm méretű, 168 folióból álló kötet, az egyes lapokra - két nagyméretű betűtípussal - 36 sort szedtek. Az iniciálék helyét üresen hagyták és a fametszeteket sem színezték ki; a legtöbb példányban - így a szegedi Egyetemi Könyvtárban őrzött exemplumban - ezeket utólag sem pótolták... A krónika szövegét 41 magyar vezér és király portréja díszíti. Minthogy öt metszetet - olykor kissé átalakítva - kétszer is felhasználtak, a 41 képmást 36 fadúcról állították elő. A portrék egyébként nem hiteles képmások, ám az ábrázoltak attribútumait gyakorta pontosan feltüntették. Nemcsak a történetíró Thuróczi, hanem a gazdagon illusztrált brünni kiadás sikere is közrejátszhatott abban, hogy Theobald Feger kiadó néhány hónappal később Augsburgban újra közreadatta a krónikát."
  •  Thuróczy műve szolgált nyersanyagul és kiinduló pontul a 15. század végi két humanista történetíró, Ransanus és Bonfini feldolgozásaihoz. Beatrix királyné még a mű megjelenésének évében megbízta Petrus Ransanust, hogy humanista szellemben dolgozza át a szöveget. Mátyás nem sokkal később ugyanezzel a feladattal Antonio Bonfinit bízta meg. Az elkészült humanista átdolgozások háttérbe szorították Thuróczy művét. 1488-at követően legközelebb Schwandtner Sciptores rerum Hungaricarum című gyűjteményében jelent meg 1746-ban. A latin szöveg modern kritikai kiadását Galántai Erzsébet és Kristó Gyula készítették el 1985-ben. A kritikai kiadáshoz készült kommentárt három évvel később Kristó Gyula és Mályusz Elemér adták közre. Első, teljes magyar fordítása Horváth János jóvoltából 1978-ban jelent meg. 1991 óta angolul is olvasható. (Valamint hasonmás kiadás + kísérő kötetként a magyar fordítás Helikon kiadó gondozásában 1986-ban jelent meg.)
  • Formátum: az eredeti krónikalapok tekinthetőek meg hasonmás alakban, részletgazdag képek formájában. Jelen közreadott kötet Jankovics Miklós gyűjteményéből került a nemzeti könyvtárba. (Inc. 1143.) Az augsburgi kiadás tekinthető meg itt. Pergamenre készült nyomtatvány, a Mátyás királynak szóló ajánlást a nyomdász aranybetűkkel nyomtatta. Illuminálás: számos fametszettel, amelyek rendkívül szépen vannak kiszínezve ebben a példányban. - Mátyás és Beatrix fametszetű, kiszínezett címerével van ellátva.
  • Anyahonlap: http://thuroczykronika.atw.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
  • Terjedelem: 344 oldal.
  • PDF verzió: 1.6 (AcrobatReader 7.x)
  • Mérete: 209 137 376 bájt.
  • Megtekintés, olvasás és letöltés innen: thuroczykronika.atw.hu   

   Petrus Ransanus: Epithoma rerum Hungarorum   (1490)

  •  "Ransanus (1428-1491) luceriai (Itália) püspök, humanista történetíró. Aragóniai Ferdinánd nápolyi királynak, Beatrix királyné atyjának követeként jött Magyarországra. Itt írta meg Magyarország történetét a királyné fölszólítására. A kódex Mátyás király halálakor még nem lehetett készen, mert az első levélre ugyan Mátyás király és Beatrix királyné trónon ülő képe került (a szerző felajánlja művét a királyi párnak), de a kép alatt Ulászló és Bakócz Tamás címere van. A szerző Mátyás halála után hazautazott Nápolyba, a kódex egyelőre ott is maradt, az ő halála után pedig unokaöccse, Iohannes de A. Siculus Panormita Bakócznak ajándékozta, hozzá intézett ajánlással. Ekkor került valószínűleg Mátyás fekete hollója helyére Ulászló fehér sasa, Beatrix címerét pedig átfestették Bakócz Tamáséra."
    "Ransanus 1489 január-februárjában kapott megbízást Thuróczy Krónikájának átdolgozására, és alig egy évvel később elkészült az Epithoma kéziratának első változata, melyet Ransanus még be tudott mutatni Mátyásnak, annak halála előtt. Az első változat javításához még Magyarországon hozzákezdett, majd a javított példányt 1490-ben magával vitte Palermóba. A művet a már korábban elkészült 60 könyvből álló monumentális munkájához, a Minden idők évkönyveihez (Annales omnium temporum) csatolta 61. könyvként. Ez a kézirat jelenleg Palermóban található. Bonfini a Budán maradt első változatot használta fel, és erről készült Pécsi Lukács 1579-es Ransanus-kiadása is. Ennek a kéziratnak később nyoma veszett. Szintén megsemmisült Ransanus Palermóba került autográf példánya is, erről azonban készültek egykorú másolatok. Az egyik később Bakócz Tamáshoz került, tőle előbb Révay Péteren majd Thurzó György nádoron [1612] keresztül az Illésházy-család könyvtárába. Innen jutott hozzá Jankovich Miklós [1830],  aki aztán a Nemzeti Múzeumnak ajándékozta. Innen került jelenlegi lelőhelyére az OSZK-ba. (Cod. lat. 249.) Ransanus művét elsőként Zsámboky János adta ki, 1558-ban. Ezt követően még többször megjelent. Modern, kritikai igényű kiadását Kulcsár Péter készítette el 1977-ben. Magyarul Blazovich László és Galántai Erzsébet fordításában jelent meg 1985-ben." [A magyarok történetének rövid foglalata]
  •  "Ransanus Epithomája a humanista történetírás első darabja Magyarországon. Mint címe is mutatja (epithomé vagyis kivonat, rövid összefoglalás) nem önálló kutatáson alapuló műről van szó, de a tudós lucerai püspök megbízása nem is ilyesmire szólt. Beatrix és Mátyás azzal bízták meg a Nápolyból érkezett püspök-diplomatát, hogy az új humanista stíluseszménynek megfelelően dolgozza át Thuróczy frissiben megjelent Krónikáját. A humanista stílust kiválóan ismerő szerző nem csupán kivonatolta és nyelvezetében dolgozta át Thuróczy szövegét, de kiegészítette azt a humanista történeti művekben elvárt elemekkel is: művét antik szerzők műveire támaszkodva kozmográfiai bevezetővel látta el, elsőként a magyar történetírók közül, ezzel is mintát adva az őt követő Bonfininak. Thuróczy Krónikája mellett kancelláriai iratokat, szóbeli értesüléseket is felhasznált, főleg Mátyás időszakának bemutatásakor..."
  • Formátum: az eredeti krónikalapok tekinthetőek meg hasonmás alakban, részletgazdag képek formájában.
  • Anyahonlap: http://ransanus.atw.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
  • Terjedelem: 337 oldal.
  • PDF verzió: 1.6 (AcrobatReader 7.x)
  • Mérete: 83 545 705 bájt.
  • Megtekintés, olvasás és letöltés innen: ransanus.atw.hu   

   Antonio Bonfini: Rerum Ungaricarum decades (1496)

  •  Az itáliai származású Antonio Bonfini (1434-1502?) 1476-ban találkozott először Aragóniai Beatrix-szal. Majd 1486-ban lett a magyarok királynéjának, Beatrixnak az udvari felolvasója. Több megbízott munka után Mátyás király megbízza Bonfinit, hogy a Thuróczy-krónikáját dolgozza fel és egészítse ki az ő humanista ízlésének megfelelően. Livius nyomdokain dekászokba, azaz tizedekbe osztotta a leírt történelmet, ezért lett művének mai neve A magyar történelem tizedei. A megbízást tehát 1488-at követően kaphatta. Ekkor vetette papírra első fogalmazásban az I. tized 1. könyvét. Hogy Mátyás halála napjáig (1490. április 6.) meddig jutott el, az pontosan nem állapítható meg. Annyi bizonyos, hogy az első 16 könyvvel már készen állt, de a III. decas 9. könyvéig, vagyis Mátyás trónra lépéséig még nem érkezett el. Kenyéradója halála nyilván megakasztotta munkáját, de az országot nem hagyta el, II. Ulászló koronázásán is jelen volt, az új uralkodó pedig a megbízást azonnal megújította, így az írást nyomban folytathatta, és 1492-re eljutott Mátyás haláláig. A vállalkozás ezzel mintha nyugvópontra ért volna. A 38 könyv után megírta a mű előszavát, amelyben Ulászlónak megköszöni, hogy elődje halála után ő finanszírozta a munkát. A király is kifejezte elégedettségét, és 1492. október 10-én magyar nemességgel adományozta meg.
    A végleges formában elkészült I-IV. tized lemásolásához ugyanakkor, 1494 tavaszán kezdtek hozzá, négy kötetben, parádés formában, drága pergamenre, valószínűleg illusztrálva. A másolás 1496 végéig tartott. Ez a példány a királyi könyvtár számára készült. Később elkallódott (a XVII. század végén két kötet még megvolt belőle Esztergomban), szétesett. Az utóbbi időben csodálatos módon bukkant elő belőle hat levél, kettő 1872-ben Nürnbergben, kettő 1923-ban Szegeden, kettő 1975-ben Budapesten, ahova Nagyváradról került. [OSZK Cod. Lat. 434. illetve 542.] Az V. tized másolásához hozzá sem fogtak, hiszen azon akkor még a szerző dolgozott. A négy és fél tizedre rúgó eredeti szerzői fogalmazvány azóta mindenestül elveszett. A másoló személye átlagon felül képzett és gyakorlott mester volt. Munkája magas színvonalát az udvar is elismerte, mert miután a négy kötetet átnyújtotta a királynak, János másoló is megkapta a címeres nemességet családjával együtt.
    Sokkal többet már nem is írt ezután. Elbeszélésében az 1496 júliusában tartott országgyűlés az utolsó esemény, és célzást tesz egy az év októberében lejátszódott mozzanatra. E sorokat valamikor 1497 elején vetette papírra. Ekkor szélütést kapott, és már csak arra maradt ereje, hogy lediktálja az V. tized néhány soros ajánlását, amelyben búcsút mond hivatásának. 1497 végén – jobbulása után – vissza akart térni szülőföldjére, amire azonban nem került sor.
    A kortársak igen nagy fontosságot tulajdonítottak a műnek. A tudósok és a politikusok részéről is élénk érdeklődés mutatkozott. Adatunk van arra, hogy már 1499-ben szerették volna kikölcsönözni, és Miksa császár figyelmét is felhívták létére. A népszerűség azonban csak 1515-ig tartott. Ebben az évben egy bécsi találkozón a közép-európai nagyhatalmak átrendezték kapcsolataikat, a Jagellók lemondtak magyarországi igényeikről, és a terepet átengedték a Habsburgoknak.  Az 1510-es évek közepétől kezdve teljes körülötte a csönd, senki sem beszél róla, senki sem olvassa, a legtájékozottabb historikusok sem használják, nem is említik, a másolatok eltűnnek a süllyesztőben, a legtöbb mindörökre.
    Majd Bonfini neve 1541 után váratlanul felbukkan a homályból, megindul a kutatás a tizedek után, és 1543-ban Bázelben nyomtatásban megjelenik az első három decas, az a rész tehát, amely politikai tekintetben eléggé közömbösnek mondható. Ennek akkora sikere lett, hogy két év múlva németre, sőt franciára is lefordították. Az irodalmi körök is értékelték, Hans Sachs 1561-ben feldolgozta belőle Bánk bán históriáját. Tudunk olyan császári tisztviselőről, akinek a "Magyar történet" a kedvenc olvasmányai közé tartozott. Közben folyt a kutatás a rejtőzködő kéziratok után, melynek során a kolozsvári nyomdászt, Heltai Gáspárt érte az a szerencse, hogy rábukkant a Mátyás-történet nagyobb részét tartalmazó IV.1–6. könyvekre, és azokat 1565-ben közzétette. A nagy hírű filológus és királyi historikus, Zsámboki János végre 1568-ban első ízben jelentette meg a teljes anyagot. Egypár szót azonban a bécsiek érzékenységére való tekintettel még ekkor is mellőznie kellett.
    A Rerum Ungaricarum decades modern igényű kritikai kiadásának munkálatai egy {Krakkóban} feltalált korai másolat alapján az 1930-as években indultak meg Fógel József, Iványi Béla és Juhász László gondozásában, valamennyi korábbi nyomtatott variáns figyelembevételével...
    Végül is sikerült olyan művet alkotnia, amelyet évszázadokig nem lehetett megismételni. Hogy az utókor mire tartotta, nemcsak a seregnyi kiadás jelzi, hanem az a tény is, hogy adataiban, a magyar történelemről alkotott felfogásában jószerivel a XIX. századig iránymutató maradt. Jelzi az is, hogy pótlására, felváltására senki sem tudott vállalkozni, legnagyobb historikusaink évszázadokon keresztül csak a folytatására merészkedtek.
  • Első teljes magyar fordítása 1995-ben készült Kulcsár Péter nagyszabású munkájaként, a Balassi Kiadó gondozásában. S ezt a változatot találhatja itt a kedves olvasó.
  • Anyahonlap: www.balassikiado.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható HTML-formátum.
  • HTML-méréte: 4 016 591 bájt.
  • Antonio Bonfini (ford. kulcsár Péter):
   A magyar történelem tizedei   
  • Néhány eredeti pergamenlap Bonfini művéből:
   Cod. Lat. 542.

   Nádasdy Ferenc: 'Magyarország hatalmas és dicső királyai'   (1644)

  •  Nádasdy Ferenc gróf (1625-1671) Vas, majd Zala és Sopron vármegyék főispánja, 1664-től országbíró. Az ország egyik leggazdagabb főura, a tudomány és a művészet pártfogója. Nevéhez fűződik a magyar vezérek és királyok egészalakos portrésorozata, a Mausoleum potentissimorum ac gloriosissimorum Regni Apostolici Regum et primorum militantis Ungariae Ducum [Magyarország hatalmas és dicső királyainak emlékeztető koporsóépülete] címmel 1664-ben Nürnbergben kiadott metszetsorozat megjelentetése. A magyar királyok ábrázolásait latin- és németnyelvű leírás egészíti ki.
  • Formátum: az eredeti krónikalapok tekinthetőek meg hasonmás alakban részletgazdag képeken.
  • Képforrás: Mannheim-i egyetem.
  • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
  • Terjedelem: 421 oldal.
  • PDF verzió: 1.5 (AcrobatReader 6.x)
  • Mérete: 368 696 763 bájt.
  • Letöltés innen: Nadasdy_mausoleum.pdf   

   Petthő Gergely - Rövid magyar kronika  (1753-as kiadás)

  •  Gersei Petthõ Gergely írta a XVII. század egyetlen magyar nyelvű, teljes nemzeti történetét, aki bevallottan nem újdonságra, hanem népszerű összegzésre törekedett. Az itt közölt hasonmás címlapján ez olvasható: Rövid magyar kronika sok rend-béli fő historiás könyvekböl nagy szorgalmatossággal egybe szedetett és irattatott Petthö Gergelytül. Kassán, Nyomtattatott az Akadémiai betükkel 1753. Esztend.
  • Petthő Gergely (1570 körül - 1629) katolikus nemesi családból származott. A család birtokai eredetileg Vas vármegye déli részén feküdtek, Horvátországba csak a 15. század végén vándorolt a család, ahol Corvin Jánostól kaptak várakat, birtokokat. Petthő Gergely ifjúkoráról semmit sem tudunk. 1596-ban a horvát rendek őt választották a horvátországi gyalogos katonaság főkapitányának, erről a tisztségről azonban egy év múlva lemondott. Részt vett a mindennapi közéletben, a horvát országgyűlés naplóiban sokszor találkozunk nevével, de 1607 és 1625 között a horvát rendek többször küldték követükül a magyar országgyűlésre... Megemlítendő még, hogy közelebbről is ismerte a Zrínyi családot.
  • Rövid magyar kronikája a magyarok történetét meséli el Kr. u. 373-tól (a hunok Pannóniába való első bejövetelétől) az 1626. esztendőig. A hun királyt (Atilla) a legnagyobb természetességgel a folyamatos magyar állami élet megalapítójának tartja. Főképp hadi és politikai eseményekről ír, nagy figyelemmel kísérve a török ellenes harcokat. Ugyanakkor világtörténeti eseményeket is megemlít, így például Amerika felfedezését. Katolikus szerző lévén, helyteleníti a protestantizmus elterjedését. A mű műfaját tekintve annales, de a szerző gyakran kommentál, saját korához érve pedig bővebb önálló beszámolókat is találunk (például az 1604-es esztendőnél Bocskay István támadásáról). Műve csak halála után jelent meg nyomtatásban 1660-ban Bécsben, de igen népszerű lett, több kiadást is megért. A krónikát később az 1732. esztendő eseményeiig a jezsuita Spangár András kibővítette, később Kovács Fabricius János is tovább folytatta 1742-ig. A krónika végén, a toldalékban, magyar fordításban olvashatók például Szent István király Intelmei (Spangár András jóvoltából) vagy a Magyar, és Erdély Országi Eretnekek, és Eretnekségek Kronikája... Forrásai között sok magyar és külföldi szerző található.
  • Kiadások:
   - Az első kiadás 1660-ban jelent meg a bécsi Cosmerove Máténál. (A szokásos előszó híján semmi útbaigazítás a szerző és a nyomtató kilétéről.)
   - A következő század elején. 1702-ben adja ki a krónikát gróf Kálnoky Sámuel ugyancsak Bécsben Sirchonics könyvnyomtatónál s e kiadás nyújtja az első véleményt Pethő Gergelyről.
   - Majd ezt követték P. Spangár András (1734, 1738 Kassa) és Kovács Fabricius János (1742, Pozsony)kiadásai.
   - Jelen 1753. esztendőben Kassán nyomtatott kiadás címlapja teljesen követi az 1729-es (itt még római számmal írt) és "Cassán" megjelent krónika címlapját. Tehát csak ebben a két megemlített jellemzőben tér el az első lap, s érdekes módon nem hasonul az időközi kiadások Spangár-féle címlapjával noha a könyv már Spangár által kibővített krónikával rendelkezik. (megjegyzés)
   - Későbbi kibővietett kiadások is ismeretesek...
  • Formátum: az eredeti krónikalapok tekinthetőek meg hasonmás alakban.
  • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
  • Terjedelem: 387 oldal.
  • PDF verzió: 1.5 (AcrobatReader 6.x)
  • Mérete: 65 404 929 bájt.
  • Letöltés innen: Pettho_Gergely-Rovid_magyar_kronika.pdf   

   Orbán Árpád: NIMRUD KIRÁLY NÉPE - A magyarok őstörténete

  •  "A pár év előtti, esztergomi ásatások, eddig alig figyelemre méltatott "felbecsülhetetlen" értékű uj bizonyító anyagot hoztak a magyar őstörténet megállapítására, mely anyag egy részének feldolgozása itt olvasható először.
    A vizsgálódások és a kutatások alapján kimutatható ugyanis az, hogy az esztergomi Árpádházi, 1000 éves királyi palota falán talált ősi árpádházi címer nem más, mint Nimrud városában, a szumirok birodalmában élt szumir királyok cimerének egyik változata.
    Ez által az új felfedezés által és a később felsorakoztatott számtalan bizonyíték alapján most már igazolni lehet azt az 1000 évesnél is régebbi magyar hagyományt, mely szerint a magyarok valóban "Nimrud" szumir király népétől származnak!" - írja Orbán Árpád az 1942-ben Csikszeredán megjelent könyvében.
    
  • Terjedelem: 54 oldal.
  • Minősítés: DOKUMENTUM !

    

   

  • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet !
  • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
  • Mérete: 31 869 057 bájt !
  • Letöltés innen: Nimrud.pdf   

   "Régi magyar nyelvemlékek" sorozat öt kötete

  •  A Magyar Tudós Társaság közgyűlése 1832 szeptemberében határozatot hozott, hogy elkezdik nyomtatásban közreadni a magyar nyelv akkor ismert legfontosabb középkori nyelvemlékeit. A határozat értelmében az „illy régi, akármely tárgyú, de nyelvi tekintetből érdekes kéziratok” kiadásával Döbrentei Gábort bízták meg, így jelent meg 1838 és 1888 között a Régi magyar nyelvemlékek öt kötete. Az első kötet tartalmazza a máig legfontosabbak egyikét, a Halotti beszédet és némely ótestamentumi könyvek fordításait; a második kötet Kinizsi Pálné Magyar Benigna imádságos könyvét (1513) és 1342-1599 között keletkezett „vegyes tárgyú régi magyar iratokat”. A harmadik kötetben olvasható az ún. Tatrosi másolat (1466) és ugyancsak vegyes tartalmú iratok szövegei az 1540-1600 közötti évtizedekből. A negyedik és ötödik kötetben XVI. századi között kódexeink (pl. Winkler-, Jordánszky-kódex) találhatók. Az ötkötetes szöveggyűjteményből egyfelől megismerhetők a magyar nyelv történetét hiteles dokumentáló fontos nyelvemlékek, másfelől fölmérhető, milyen törekvések mentén, milyen színvonalon, milyen tudományos metódussal dolgozott a XIX. század magyar nyelvtudománya, nyelvtörténete.
  • Figyelem: a Könyv-e.hu keretei közt az itteni nyelvemlékek egy része hasonmás (fényképszerű) alakban is megtalálható és tanulmányozható!
    
  • Anyahonlap: MEK
  • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet, kétrétegű-PDF.
  • PDF verzió általában: 1.6 (Acrobat Reader 7.x)

   

   Baksay Sándor: Magyar népszokások az Alföldön

  • Az 1891-ben kelt írás hűen mutatja be a magyar népszokásokat. Olyannyira olvasmányos, hogy szinte le sem tudjuk tenni a "kötetet" anélkül, hogy végig ne olvasnánk, s mindehhez azért van mert "de ja vu" érzésünk van: mindaz a hagyomány, mely akkor létezett nem is oly távol áll a mai ember gyermekkorának (és felnőttkorának) meghitt emlékeitől ! A képes leírásban sokminden érthetőbbé válik, miért is nevezünk ma egy szót úgy ahogy, s miért tesszük egyes alkalmakkor ezt vagy azt. A válasz is egyszerű: ez az örökségünk !
  • A könyv feledhetetlen illusztrációit Roskovicz Ignácz, Vágó Pál, Patakay László, Feszty Árpád, Greguss János, Ebner Lajos és Aggházy Gyula alkották meg.
  • Terjedelem: 57 oldal
  • Formátum: 210x297 mm (A4 ).
    
  • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható.
  • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
  • Mérete: 4 014 072 bájt.
  • Letöltés innen: Nepszokasok.pdf   

   Szenci Molnár Albert - Zsoltárok

  •  Szenczi Molnár Albert (1574–1639) a magyar protestáns írók egyik legnevezetesebbike. Inkább átdolgozó volt ugyan, mint eredeti író (legeredetibbek nyelvészeti munkái), de oly műveket fordított, melyek a magyar református vallási életben igazi szükséget pótoltak és századokra szóltak. Kivált zsoltárai általános irodalmi szempontból is nagy jelentőségűek, költői technikánk fejlődésében kiváló hely illeti meg őket. 1606-ban fordította le, 1607-ben adta ki Szent Dávid királynak és prófétának százötven zsoltára címmel című munkáját, melyben nyelvileg is oly szép részleteket olvashatunk:
   „Tebenned bíztunk eleitől fogva,
   Uram, téged tartottunk hajlékunknak.
   Mikor még semmi hegyek nem voltanak,
   Hogy még sem ég, sem föld nem volt formálva;
   Te voltál és te vagy, erős Isten,
   És te megmaradsz minden időben.”
  • A kötetben a szerző részletes életútja is megtalálható.
  • Terjedelem: 450 oldal.
  • Formátum: 148x210 mm (A5).
  • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható.
  • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
  • Mérete: 1 053 407 bájt.
  • Letöltés innen: Zsoltarok.pdf   
    
  • A "Zsoltárokat" akár meg is hallgathatja: zsoltarok.magyarportal.hu

   Fazekas Mihály: Lúdas Matyi
         Egy eredeti magyar rege négy levonásban.

  •  Fazekas Mihály "Matyija" egy klasszikussá vált mű. A szerző már a alcímben is jelzi, hogy ez egy "eredeti magyar rege" saját versfeldolgozásban; s valóban az alapgondolatot a moldvai magyarság közt találja meg. A történet regei kulturális eredete valóban mély gyökerű. A történet fő mozzanati szála megtalálható az időszámításunk előtti első évezredből a történelmi Mezopotámia területén feljegyzett "nippúri szegényember" meséjében, aki szó szerint ugyanazt mondja, mint a mi Matyink: "háromszor veri ezt.. vissza". Más oldalról az igazság istennője az ősi Egyiptomban MAAT, aki az igazság jelképeként a fejdíszén egy tollat hordoz, s ugyancsak egy tollat tűz a kalapja mellé az igazság kimondásaként MATYI is.
  • Jelen kiadás tiszteletben tartja az 1817-es bécsi kiadás szövegkörnyezetét és az ebből eredő versritmikáját. A népi regéhez eme elektronikus kiadásban egy szómagyarázat és egy lényegre rávilágító tanulmány is kapcsolódik ! Göbwart F. S. egykorú, színes illusztrációival !
  • Terjedelem: 25 oldal.
  • Formátum: A/4 (210x297 mm)

   

  • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható.
  • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
  • Mérete: 5 596 515 bájt.
  • Letöltés innen: Ludas_Matyi.pdf   

   Ilosvai Selymes Péter: Toldi Miklós históriája

  •  Az Arany János költeményeiből közismert Toldi Miklós nem kitalált személy volt, létezését, a versben szereplő tetteit források is igazolják. Bihar megyei nemesi család sarjaként látta meg a napvilágot, felnőve familiárisi szolgálatot vállalt, így került a pozsonyi alispáni tisztségbe. Az 1350-es években az esztergomi érsek vitéze, az 1360-as években a királyi udvar lovagja volt. 1363-ban (Nagy) Lajos király az V. Orbán pápa megsegítésére Itáliába küldött hadsereg élére állította. Megbízása teljesítése után 1365-ben zsoldosként is harcolt Itáliában, a híres "fehér sereg" alvezéreként. Élete végén itthon még viselte a gömöri, majd a szabolcsi ispáni tisztet, állt Zsigmond király szolgálatában is. 1390 körül halt meg. Az életéről szájhagyomány útján terjedő történeteket Ilosvai Selmyes Péter 1574-ben kelt históriás éneke őrizte meg...
  • Terjedelem: 16 oldal.
  • Formátum: 148x210 mm (A5).
  • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható.
  • PDF verzió: 1.4 (Acrobat Reader 5.x)
  • Mérete: 208 006 bájt.
  • Letöltés innen:
   Ilosvai Selymes Péter: Toldi Miklós históriája   

  Arany János: Toldi-trilógia

  •  Az Arany János költeményeiből közismert Toldi Miklós nem kitalált személy volt, létezését, a versben szereplő tetteit források is igazolják. Bihar megyei nemesi család sarjaként látta meg a napvilágot, felnőve familiárisi szolgálatot vállalt, így került a pozsonyi alispáni tisztségbe. Az 1350-es években az esztergomi érsek vitéze, az 1360-as években a királyi udvar lovagja volt. 1363-ban (Nagy) Lajos király az V. Orbán pápa megsegítésére Itáliába küldött hadsereg élére állította. Megbízása teljesítése után 1365-ben zsoldosként is harcolt Itáliában, a híres "fehér sereg" alvezéreként. Élete végén itthon még viselte a gömöri, majd a szabolcsi ispáni tisztet, állt Zsigmond király szolgálatában is. 1390 körül halt meg. Az életéről szájhagyomány útján terjedő történeteket Ilosvai Selmyes Péter 1574-ben kelt históriás éneke őrizte meg. Ilosvai alapján, de számos egykorú forrásra (főleg magyar és itálisai krónikások szövegeire) támaszkodva készült a XIX. században Arany János elbeszélő költeménye, a 'Toldi-trilógia', azaz:
   - Toldi
   - Toldi estéje
   - Toldi szerelme.
  • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható.
  • PDF verzió: 1.4 (Acrobat Reader 5.x)
  • Formátum: 148x210 mm (A5).
  • Letöltések innen:
   Arany János: Toldi     Mérete: 510 464 bájt. Terjedelem: 84 oldal.
   Arany János: Toldi estéje     Mérete: 514 626 bájt. Terjedelem: 91 oldal.
   Arany János: Toldi szerelme     Mérete: 1 659 949 bájt. Terjedelem: 432 oldal.

   Petőfi Sándor: János vitéz

  • Petőfi Sándor ezt a művet 6 nap és 6 éjszaka alatt írta Vahot Imrénél szállásadójánál és munkaadójánál 1844-ben, majd 1845. március 6-án jelent meg a Pesti Divatlapban.  Eredeti címe Kukoricza Jancsi volt, s csak addig tartott, amíg Jancsi a francia udvarból hazaérkezik.  A barátok ösztönzésére folytatta tovább a művet, s az olvasók tanácsára változtatta meg a mű címét a ma is ismert címre.
    
  • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható.
  • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
  • Formátum: 148x210 mm (A5).
  • Terjedelem: 66 oldal.
  • Mérete: 208 604 bájt.
    
  • Petőfi egyik legismertebb elbeszélő költeménye:
   Petőfi Sándor: János vitéz   

   Petőfi Sándor életútjáról szóló könyvek

  • Eredeti kép Petőfiről 1822-ről 1823-ra váltó év Szilveszterén született, miközben a családja az akkor Kiskunfélegyházához tartozó Orgoványon haladt keresztül útban Kiskőrös felé. Anyakönyvezése és megkeresztelése 1823 január elsején történt Kiskőrösön. A legtermékenyebb magyar költőnk. Idegenben halt meg, csontjai ma is várják a végső tiszteletet. 'Haza-várunk' Petőfi !
    
  • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható.
  • A PDF-ek mérete sorjában:
   12 854 546 bájt,
   10 967 546 bájt,
   6 998 921 bájt.
    
  • Életútja, életének regénye:
  • Kéry Gyula: Friss nyomon (Petőfi adomák)  
  • Dr. Badics Ferencz: Petőfi levelezése  
  • Petőfi-album (Petőfi Társaság szerk.)  

   Petőfi Sándor versei (a saját keze írása által)

   Bartos Csilla - Orlai Sándor: Szászrégen és környéke - Útikalaúz
         Gyurkó János: Árpád-kori templomok a Kárpát-medencében

   "Száz magyar falu könyvesháza" - sorozat kötetei

   Településbemutatások - Településtörténetek

   Településbemutatások - Településtörténetek

   Megyei kötetek és a hátáron túli magyarság kötetei... a Sulinet.hu-n

   Magyarország műemlékjegyzéke

  • A magyarországi műemlékek hivatalos jegyzéke utoljára 1990-ben jelent meg két kötetben, 1988-ban lezárt kézirat alapján. A rendszerváltást követő tömeges utcanév, helyrajzi szám, tulajdonos és funkció változás miatt kiadása hamarosan újra aktuálissá vált. Megfogalmazódott az igény a bővebb tartalomra is, ne csak adminisztratív, hanem művészettörténeti adatok is kerüljenek felülvizsgálatra. Az új műemlékjegyzék csak a teljes állományrevízió nyomán jöhetett létre. Valamennyi adatlap teljes tartalma a KÖH műemléki nyilvántartásának adatbázisába kerül, és ott szabályozott feltételek mellett kutatható.
   A műemlékjegyzék, amelynek kötetei a Műemléki Tudományos Intézet gondozásában folyamatosan jelennek meg, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hivatalos kiadványa.
  • Anyahonlap: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
  • Lehetőségek: nyomtatható PDF-dokumentumok
   1 546 643 és 3 974 996  bájt között.
    
  • BÁCS-KISKUN MEGYE  
   (A kézirat lezárása: 2006. február 1.)
  • HEVES MEGYE  
   (A kézirat lezárása: 2005. január 31.)
  • JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE  
   (A kézirat lezárása: 2005. január 31.)
  • KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE   
   (A kézirat lezárása: 2005. december 1.)
  • NÓGRÁD MEGYE  
   (A kézirat lezárása: 2005. június 30.)
  • TOLNA MEGYE  
   (A kézirat lezárása: 2006. május 30.)
  • ZALA MEGYE  
   (A kézirat lezárása: 2006. augusztus 14.)
  • FEJÉR MEGYE  
   (A kézirat lezárása: 2008. május 30.)

   Teleki László Alapítvány olvasásra közzétett könyvei

   Versheghy Ferenc Elektronikus Könyvtár

   A Balassi Kiadó ingyenesen közzétett könyvei

   Sándor Klára: A Bolognai rovásemlék

  • Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (MaNDA)MOKKA - Régi nyomtatványok 1850-ig A Bolognai Rovásemlék, a székely rovásírás egyik legrégebbi emléke a bolognai Egyetemi Könyvtár Marsigli hagyatékának egyik kötetében található. A szerző minden részletre kiterjedően próbálja bemutatni és elemezni eme nyelvi- és kulturális emléket.
    
  • Anyahonlap: www.balassikiado.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható.
  • Formátum: HTML
    
  • Letöltés és olvasás innen:
   www.balassikiado.hu/BB/netre/netre_bologna/bologna.htm   

   Anton Deimel: Sumerisches Lexikon
         René Labat: Manuel d'Epigraphie Akkadienne

  • Anton Deimel: Sumerisches Lexikon
   , ami tulajdonképpen egy sumér-akkád ékjel szótár a mai német jelentésértelmekkel társítva és az eredeti jelek és olvasatok megadásával.
    
  • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
  • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
  • Terjedelem: 330 oldal.
  • PDF verzió: 1.6 (Acrobat Reader 7.x)
  • Mérete: 64 072 816 bájt.
 • Elérhetőség innen: Könyv-e2.hu DVD-csomag!
 • René Labat: Manuel d'Épigraphie Akkadienne
  , ami tulajdonképpen egy sumér-akkád-asszír-babiloniai képjel és ékjel szótár a mai francia jelentésértelmekkel társítva és az eredeti jelek fejlődéstörténetével és az eredeti olvasatok megadásával.
   
 • Anyahonlap: Könyv-e2.hu
 • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
 • Terjedelem: 327 oldal.
 • PDF verzió: 1.6 (Acrobat Reader 7.x)
 • Mérete: 66 998 839 bájt.
 • Elérhetőség innen: Könyv-e2.hu DVD-csomag!
 •  Dudás Rudolf: Sumer (szkíta) - Magyar szó- és mondattár

  •  Dudás Rudolf: Scytha szó- és mondattár című munkája a legteljesebb értékű mű, mely eddig e témában született. Tulajdonképpen a "Sumer" képjeleket, ékjeleket a Deimel ill. a Labat féle számozások szerint taglalja, megadva az eredeti (mások által rekonstruált) hangalakot illetve a magyar jelentését is. Eddig az e téma kutatóinak legalább öt nyelven kellett 'értenie' (ezek sumér, akkád, magyar, francia, német), hogy neki merjen kezdeni a történelmi Mezopotámia írásainak értelmezéséhez. Dudás Rudolf nem keveri a sumér hangzóalakokat az akkád társaival, megmarad az ősi forrásnyelv jelkészletének szintjén, hogy az 'utódoknak' elég legyen a magyar anyanyelvük ismerete a tájékozódáshoz. Míg korábban fél napig is eltarthatott, amíg a kutató egy kis agyagtábla jelkészleteit kikereste, az most immár evvel a művel néha már néhány pillanatra lerövidíthető, méghozzá köszönve mindez a remek és ötletes keresési rendszernek. Abszulut elismerésem, melyet mindenkinek ajánlok a René Labat féle szótárral kiegészítve.
    
  • Szerzői rendelkezés az egyik digitalizált kötetben: "Én a szerző szabad felhatalmazást adok művem szabad terjesztéséhez, hogy a világ tanuljon belőle."
    
  • Dudás Rudolf sumerológus professzor négy könyve is letölthető e helyütt, azonban a könnyebb használhatóság érdekében a hozzáértő közösségnek ajánlott, hogy szerezze be az eredeti nyomtatott változatokat is ! (Formátum e helyütt: szkennelve digitalizálva, ami nem lett teljesen tökéletes.)
    
  • Lehetőségek: teljes egészében letölthető könyvek PDF-formátumban, melyeknek a nyomtatási lehetősége is engedélyezett !
    

    
  • Anyahonlap: www.kincseslada.hu
    
  • Dudás Rudolf honlapja: dudasrudolf.fw.hu


    

      

  • Dudás Rudolf: Scytha szó- és mondattár
  • Mérete: 26 368 745 bájt.
  • Letöltés innen !   


    
  • Dudás Rudolf: Scytha nyelv és irodalom
  • Mérete: 20 608 353 bájt.
  • Letöltés innen !   
  •  
  • Dudás Rudolf: A teremtés ősmagyar nyelve
  • THE MAGYAR LANGUAGE OF CREATION
  • Mérete: 80 162 878 bájt.
  • Letöltés innen !   

    
  • Dudás Rudolf: Földrajzi neveink sumer-magyar nyelve
  • Mérete: 17 276 713 bájt.
  • Letöltés innen !   

   Corvina

   Mesék Mátyás királyról

  • Kríza Ildikó gyűjtései: Mesék és mondák Mátyás királyról
   (Jankovics Marcell rajzaival)
  • Kóka Rozália gyűjtései: Mátyás király rózsát nyitó ostornyele
  • Galeotto Marzio: Mátyás királynak kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről szóló könyv Kardos Tibor fordításában
  • A Mesék és mondák Mátyás királyról című kötet 109 szövege Helyey László színművész előadásában   http://matyasmesek.oszk.hu/   

   További tízezer fölötti tételszámú könyv és dokumentum elérhetősége:

  • A Könyv-e2.hu DVD-csomag
   a legteljesebb értékű
   magyar elektronikus-könyv gyűjtemény!

   Megtalálható rajta a magyar kultúra kiemelkedő östörténeti dukumentumai és leírásai hasonmásban, úgy mint pl. őstörténeti krónikák, legrégebbi magyar biblafordítások, alapítólevelek, kézzel festett kódexek. Továbbá irodalmi alkotások, néprajzi leírások, lexikonok, térképek, folyóiratok és minden hasznos dolog megtalálható rajta és általa. Közvetlen tárolásban több, mint négyszáz kiadvány érhető el elektronikusan, de netkapcsolat esetén, több mint tízezer fölöttire bővül eme legteljesebb értékű elektronikus kiadvány gyűjtemény!
  • Mindez elérhető 2 darab kétrétegű-DVD-korongon, mely sorszámmal és borítóval ellátott tokba van helyezve. Az ára 7000 forint, mely előre utalás esetén a postaköltséget is tartalmazza. (A korábbi támogatók ingyen megkapják, ha jelzik levélben a címüket és igényüket.) A DVD-k tartalma szerzői jogvédett, elektronikus rendszerekben az engedélyem nélküli közzétételük tilos!
  • OTP BANK
   Bankszámlaszám:
   Péli Zoltán Gábor
   11773322-01219160
  • Megrendelhető: konyve2@indamail.hu

  E-történetKönyvekTanulmányok, DokumentumokSzótárak,
LexikonokFolyóiratokTérképtár  © 2006-2015 Pelzo
  konyve2@indamail.hu